Sách kỹ năng làm việc bán chạy

Đừng Làm Việc Chăm Chỉ Hãy Làm Việc Thông Minh

Tony Schwartz

(359 nhận xét)

115.400đ 165.000đ -30%

Nhà Đầu Tư Thông Minh (Tái Bản 2020)

Benjamin Graham

(579 nhận xét)

176.350đ 199.000đ -11%

Năng Lực Tìm Kiếm

Sir Lưu

(358 nhận xét)

59.000đ 91.000đ -35%

Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả (Tái Bản 2015)

Donna M. Genett, Ph.D

(654 nhận xét)

32.200đ 48.000đ -33%

Quản lý theo kiểu" giao khoán" là phong cách phổ biến nhất hiện nay. Xem chi tiết

Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ ( Tái Bản )

Trác Nhã

(811 nhận xét)

86.000đ 110.000đ -22%

Phân Tích Chứng Khoán

Benjamin Graham

(332 nhận xét)

329.100đ 499.000đ -34%

Người Nam Châm (Tái Bản 2019)

Jack Canfield & DD.Watkins

(477 nhận xét)

42.000đ 65.000đ -35%

Kỹ Năng Bán Hàng Tuyệt Đỉnh

(344 nhận xét)

70.800đ 109.000đ -35%

Tuần Làm Việc 4 Giờ (Tái Bản)

Timothy Ferriss

(254 nhận xét)

54.900đ 89.000đ -38%

Câu Hỏi Là Câu Trả Lời (Tái Bản 2019)

Allan Pease

(158 nhận xét)

33.100đ 56.000đ -41%

Quản Lý Nghiệp (Tái Bản)

Geshe Michael Roach

(218 nhận xét)

41.300đ 49.000đ -16%

The Design Thinking Playbook- Thực Hành Tư Duy Thiết Kế

Michael Patrick Larry

(40 nhận xét)

194.900đ 299.000đ -35%

Thay Đổi Câu Hỏi Thay Đổi Cuộc Đời

Tony Beshara

(178 nhận xét)

33.600đ 60.000đ -44%