Sách quản trị nhân lực bán chạy

Chuyển Đổi Số (Digital Transformation)

Tom Siebel

(199 nhận xét)

108.600đ 145.000đ -25%

Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp

Edgar H. Schein

(11 nhận xét)

116.900đ 180.000đ -35%

Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp

Annabel Dunstan

(20 nhận xét)

84.100đ 150.000đ -44%

Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Whitney Johnson

(91 nhận xét)

87.100đ 119.000đ -27%

Quản Trị Nhân Sự Đúng

Barbara Mitchell

(48 nhận xét)

152.900đ 239.000đ -36%

Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)

Brian Tracy

(15 nhận xét)

60.400đ 69.000đ -12%

Lãnh Đạo Phục Vụ (Servant Leadership)

Robert K. Greenleaf

(3 nhận xét)

126.300đ 155.000đ -19%

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

PGS. TS Trần Kim Dung

(82 nhận xét)

144.900đ

Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)

William J. Rothwell

(16 nhận xét)

75.600đ 119.000đ -36%

Thực Thi Xuất Sắc (The Execution Premium)

Robert S. Kaplan

(31 nhận xét)

98.300đ 155.000đ -37%

7 Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Patrick Gentempo

(11 nhận xét)

104.200đ 139.000đ -25%

Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự

Welby Altidor

(19 nhận xét)

83.200đ 139.000đ -40%

Tinh Hoa Của Thuyết U (The Essentials Of Theory U)

C. Otto Scharmer

(10 nhận xét)

75.900đ 95.000đ -20%

Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số

Camille Fournier

(13 nhận xét)

94.400đ 159.000đ -41%

Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên (Tái Bản 2018)

Brian Tracy

(20 nhận xét)

39.500đ 79.000đ -50%

Tạo Động Lực - Tăng Hiệu Suất

Adrian Furnham

90.100đ 160.000đ -44%

Lãnh Đạo Vẹn Toàn (Total Leadership)

(15 nhận xét)

120.900đ 155.000đ -22%

Viết Gì Cũng Đúng – Tập 2 (Tái Bản 2018)

Brandon Royal

(11 nhận xét)

66.900đ 79.000đ -15%

Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng

Nhiều Tác Giả

(13 nhận xét)

64.100đ 99.000đ -35%