Sách quản trị nhân lực bán chạy

Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Whitney Johnson

(306 nhận xét)

77.350đ 119.000đ -35%

Nhà Quản Lý Linh Hoạt

Rob England

(66 nhận xét)

175.000đ 250.000đ -30%

Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số

Camille Fournier

(59 nhận xét)

151.050đ 159.000đ -5%

Tâm Thức Lãnh Đạo (The Mind Of The Leader)

Rasmus Hougaard

(90 nhận xét)

136.000đ 185.000đ -26%

Quản Trị Nhân Sự Đúng

Barbara Mitchell

(156 nhận xét)

239.000đ

7 Câu Hỏi "Thần Kỳ" Của Mọi Sếp Giỏi - Tái Bản Lần 3

Michael Bungay Stanier

(8 nhận xét)

144.000đ 150.000đ -4%

Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp

Edgar H. Schein

(64 nhận xét)

126.000đ 180.000đ -30%

Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)

William J. Rothwell

(58 nhận xét)

97.400đ 119.000đ -18%

Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp

Annabel Dunstan

(113 nhận xét)

105.000đ 150.000đ -30%

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

PGS. TS Trần Kim Dung

(157 nhận xét)

101.500đ 145.000đ -30%

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Jonathan Raymond

(26 nhận xét)

103.200đ 129.000đ -20%

Thực Thi Xuất Sắc (The Execution Premium)(Tái Bản)

Robert S. Kaplan

(8 nhận xét)

121.000đ 165.000đ -27%

Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Khi Làm Việc Từ Xa

Rohit Bhargava

(32 nhận xét)

85.000đ 129.000đ -34%

Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự (Tái Bản)

Lê Tiến Thành

(6 nhận xét)

63.100đ 78.000đ -19%

Tuyển Đúng Dùng Hay

Bùi Xuân Phong

(2 nhận xét)

140.000đ 200.000đ -30%