Tin Học Văn Phòng bán chạy

Excel Nâng Cao,Lập Trình VBA Trong Excel

Phạm Quang Huấn

(45 nhận xét)

140.200đ 172.000đ -18%

Tự Học Nhanh,Microsoft Office (Word - Excel)

Nhiều Tác Giả

(32 nhận xét)

123.900đ 156.000đ -21%

Lập Trình Cơ Bản PHP Và MySQL

(13 nhận xét)

144.000đ 180.000đ -20%

Lập Trình Nâng Cao PHP Và MySQL

(12 nhận xét)

68.000đ 85.000đ -20%

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Andy Oppel

(9 nhận xét)

139.000đ

Tin Học Văn Phòng - Công Thức và Hàm Excel

VN - Guide

(17 nhận xét)

43.000đ 48.000đ -10%

SQL Server 2008 Căn Bản - Hướng Dẫn Học Qua Ví Dụ

Bryan Syverson - Joel Murach

(3 nhận xét)

79.000đ

Cơ sở dữ liệu giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin của các tổ chức doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó môn học cơ sở dữ liệu đã được các trường Đại học, Cao đẳng đưa vào giảng dạy... Xem chi tiết

Excel Dành Cho Người Tự Học

Phạm Phương Hoa

(15 nhận xét)

120.900đ 172.000đ -30%

Tin Học Cơ Sở

Timothy J.O' Leary

(4 nhận xét)

111.300đ 159.000đ -30%

Tin Học Cơ Sở - Công nghệ cao nói chung và Công nghệ thông tin nói riêng đã và đang giúp hàng loạt các quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam, thu hẹp khoảng cách và bước kịp Với các quốc... Xem chi tiết

Tự Học Photoshop CC Toàn Tập

KS. Phạm Quang Huy

(38 nhận xét)

96.000đ 120.000đ -20%

HTML5 Và CSS3 - Thiết Kế Trang Web Thích Ứng Giàu Tính Năng

Jermy Osborn & Nhóm AGI Creative

(6 nhận xét)

100.000đ 125.000đ -20%

Cuốn sách này gồm 15 bài học, giúp bạn tìm hiểu các kiến thức HTM5 và CSS3 cơ bản và nâng cao để tạo các trang web thích ứng một cách hiệu quả. Các hướng dẫn từng bước được trợ giúp với... Xem chi tiết

Học Cách Thiết Kế Slide

Nancy Duarte

(9 nhận xét)

143.300đ 239.000đ -40%

SQL Server 2008 Nâng Cao - Hướng Dẫn Học Qua Ví Dụ

Bryan Syverson - Joel Murach

(1 nhận xét)

95.000đ

Cuốn sách SQL Server 2008 nâng cao - Hướng dẫn học qua ví dụ là phần tiếp theo của cuốn SQL Server 2008 căn bản - Hướng dẫn học qua ví dụ, đã được Trường Đại học FPT chọn dịch từ ấn bản gốc... Xem chi tiết

Excel Dành Cho Người Bắt Đầu

Phạm Quang Hiển

(12 nhận xét)

108.300đ 156.000đ -31%

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Office

Phạm Quang Huy

(19 nhận xét)

113.500đ 142.000đ -20%

Doanh Nghiệp Và Điện Toán Đám Mây

(4 nhận xét)

99.200đ 124.000đ -20%