Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)

4.8
Đã bán 40
70.000
-36%
Tặng tới 2 ASA (567 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 139
118.000
Tặng tới 3 ASA (956 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền

4.5
Đã bán 38
242.000
-19%
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 59
43.200
Tặng tới 1 ASA (350 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020) - Tái bản năm 2022

4.3
Đã bán 131
152.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 46
70.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

5
Đã bán 114
114.000
Tặng tới 3 ASA (924 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)

4.8
Đã bán 1930
79.100
-37%
Tặng tới 9 ASA (3k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

5
Đã bán 225
99.000
Tặng tới 2 ASA (802 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giữa Quá Khứ Và Tương Lai: Tám Bài Tập Tư Duy Chính Trị

4.8
Đã bán 186
153.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

5
Đã bán 465
49.500
Tặng tới 1 ASA (401 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sổ Tay Đảng Viên

5
Đã bán 93
120.000
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
icon-astra

Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019

5
Đã bán 2323
40.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Luật Chứng Khoán (Hiện Hành) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 75
59.000
Tặng tới 1 ASA (478 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Thương Mại ( Hiện Hành )( Sửa đổi năm 2017, 2019 )

5
Đã bán 48
58.500
-10%
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

5
Đã bán 163
46.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Luật Hôn nhân và Gia đình (Hiện hành) - (NXB Chính trị quốc gia Sự thât)

4.8
Đã bán 49
29.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Mười Hai Học Thuyết Cơ Bản Về Bản Tính Con Người (Tái Bản Lần 4)

5
Đã bán 26
247.000
-10%
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Tái Bản)

4.8
Đã bán 687
19.100
-24%
Tặng tới 2 ASA (681 ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo TCVN 5574-2018

5
Đã bán 388
184.000
Tặng tới 20 ASA (7k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Bàn Về Tự Do (Tái Bản)

4.8
Đã bán 39
135.000
-13%
Tặng tới 15 ASA (5k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 46
47.000
Tặng tới 1 ASA (381 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Pháp Lý M&A Căn Bản (Tái Bản 2021)

4.6
Đã bán 112
139.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

5
Đã bán 210
43.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

4.8
Đã bán 64
55.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ

4.8
Đã bán 1399
45.000
Tặng tới 1 ASA (365 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Di Sản Hồ Chí Minh - Chúng Tôi Học Làm Ngoại Giao Với Bác Hồ (Tái Bản 2020)

5
Đã bán 116
43.900
-20%
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Những Điều Cần Biết Về Ký Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Dân Sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)

5
Đã bán 19
55.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 411
116.000
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền

5
Đã bán 20
132.000
-15%
Tặng tới 15 ASA (5k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

5
Đã bán 122
46.500
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang

5
Đã bán 532
800.000
Tặng tới 88 ASA (29k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Quà tặng
Giao tiết kiệm
icon-astra

Một số vấn đề pháp lý trong kinh doanh, thương mại, quan điểm và bình luận

5
Đã bán 17
275.000
Tặng tới 47 ASA (15k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Đất Đai ( Hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2018)

5
Đã bán 48
54.000
Tặng tới 9 ASA (3k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hơn cả lòng trung thành

5
Đã bán 64
105.000
-40%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 62
48.000
Tặng tới 1 ASA (389 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Con Đường Vạn Dặm Của Hồ Chí Minh (Tái Bản)

5
Đã bán 2
116.000
-20%
Tặng tới 3 ASA (940 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Luật sở hữu trí tuệ (Hiện hành) (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

5
Đã bán 92
66.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 99
145.000
-19%
Tặng tới 16 ASA (5k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cái Chết Của Những Ông Vua Thời Chiến Tranh Lạnh - Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm & J.F.Kennedy

5
Đã bán 339
104.300
Tặng tới 3 ASA (845 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào