tiki
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020) - Tái bản năm 2022

4.5
Đã bán 207
142.800
Tặng tới 4 ASA (828 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ

4.8
Đã bán 1448
45.000
Tặng tới 1 ASA (261 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 442
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 478
113.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Thương mại (Hiện Hành) (Sửa Đổi Năm 2017, 2019) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 80
48.750
Tặng tới 1 ASA (283 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

5
Đã bán 326
91.500
Tặng tới 2 ASA (531 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 105
40.500
Tặng tới 1 ASA (235 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (5 năm - 2013-1992-1980-1959-1946)

5
Đã bán 173
36.000
Tặng tới 4 ASA (919 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

5
Đã bán 154
46.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ (HIỆN HÀNH) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2009, 209, 2022) (Nxb CTQG)

Đã bán 32
68.000
Tặng tới 2 ASA (394 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Luật sở hữu trí tuệ (Hiện hành) (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

4.6
Đã bán 129
66.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

5
Đã bán 105
55.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

5
Đã bán 163
116.000
Tặng tới 3 ASA (673 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 169
128.000
Tặng tới 3 ASA (742 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Đầu Tư (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

5
Đã bán 129
56.250
Tặng tới 1 ASA (326 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền

4.8
Đã bán 62
229.000
-24%
Tặng tới 25 ASA (6k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store
icon-astra

Luật Thương Mại ( Hiện Hành )( Sửa đổi năm 2017, 2019 )

5
Đã bán 87
65.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo TCVN 5574-2018

5
Đã bán 409
184.000
Tặng tới 20 ASA (5k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
icon-astra

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

5
Đã bán 40
248.000
Tặng tới 42 ASA (10k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

4.8
Đã bán 140
57.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (có hiệu lực từ 01/01/2023)

Đã bán 195
45.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Hệ thống văn bản Quốc Tế và Việt Nam sử dụng học tập Môn Pháp Luật Về Lãnh Thổ Biên Giới Quốc Gia Và Luật Biển

5
Đã bán 164
110.000
Tặng tới 3 ASA (638 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

5
Đã bán 202
46.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 45
54.750
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai

4.5
Đã bán 1017
175.000
Tặng tới 30 ASA (7k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Lao Động Hiện Hành (Mới Nhất) Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa XIV

4.8
Đã bán 311
40.200
-66%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Luật Quản Lý Thuế (2019)

5
Đã bán 26
28.000
Tặng tới 3 ASA (715 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Doanh Nghiệp

4.8
Đã bán 278
98.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

BỘ LUẬT DÂN SỰ (Hiện Hành) - Bản in năm 2022

4.7
Đã bán 34
77.000
Tặng tới 2 ASA (447 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

5
Đã bán 306
30.420
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Chứng Khoán (Hiện Hành) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 89
55.500
Tặng tới 1 ASA (322 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình (Hiện Hành)

4.8
Đã bán 301
29.000
Tặng tới 3 ASA (740 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang

4.8
Đã bán 551
800.000
Tặng tới 88 ASA (20k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ SUng Năm 2018)

4.6
Đã bán 143
31.500
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (NXB Lao động)

5
Đã bán 138
33.000
Tặng tới 4 ASA (842 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)

5
Đã bán 54
32.000
Tặng tới 4 ASA (817 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Khiếu Nại (Hiện Hành)

5
Đã bán 76
27.000
Tặng tới 3 ASA (689 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Chỉ dẫn tra cứu pháp luật lao động và các biểu mẫu áp dụng tại doanh nghiệp

5
Đã bán 12
80.000
Tặng tới 2 ASA (464 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Về THUẾ (Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân; Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp; Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng; Luật Thuế Tiêu Thu Đặc Biệt; Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu)

4.8
Đã bán 89
52.000
Tặng tới 1 ASA (302 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

5
Đã bán 779
40.500
Tặng tới 1 ASA (235 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào