Đăng Nhập / Đăng Ký

Sách Chính Trị - Pháp Lý:

1k+ kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
(126)
40.000 ₫
-38%
Luật Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp
(63)
42.000 ₫
-21%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
(21)
52.100 ₫
-20%
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
(145)
53.900 ₫
-27%
Freeship
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
(21)
800.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
(94)
75.700 ₫
-21%
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
(100)
95.000 ₫
-14%
600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
(34)
42.000 ₫
-7%
Bộ Luật Lao Động
Bộ Luật Lao Động
(42)
29.500 ₫
-20%
Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
(40)
34.900 ₫
-27%
Luật Đầu Tư
Luật Đầu Tư
(28)
25.000 ₫
-22%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
(8)
45.000 ₫
-10%
Thần Thoại Sisyphus
Thần Thoại Sisyphus
(44)
67.900 ₫
-20%
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
(62)
152.900 ₫
-40%
Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
(65)
74.900 ₫
-40%
Sự An Ủi Của Triết Học
Sự An Ủi Của Triết Học
(73)
71.900 ₫
-27%
Những Anh Hùng Của Lịch Sử
Những Anh Hùng Của Lịch Sử
(67)
165.900 ₫
-37%
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
(31)
86.500 ₫
-15%
Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
(43)
53.900 ₫
-21%
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
(24)
198.000 ₫
-43%
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
(43)
89.000 ₫
-9%
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
(69)
142.400 ₫
-23%
Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
(31)
101.300 ₫
-40%
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
(6)
65.000 ₫
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
(27)
84.600 ₫
-39%
Văn Minh Phương Tây Và Phần Còn Lại Của Thế Giới
Văn Minh Phương Tây Và Phần Còn Lại Của Thế Giới
(24)
111.900 ₫
-41%
Chính Trị Học
Chính Trị Học
(10)
157.000 ₫
-13%
Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
(64)
66.700 ₫
-39%
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
(21)
29.500 ₫
-20%
Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
(33)
167.900 ₫
-38%
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
(21)
120.000 ₫
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
(27)
48.000 ₫
Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)
Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)
(65)
113.600 ₫
-35%
Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
(81)
53.500 ₫
-32%
Freeship
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
(24)
41.000 ₫
-9%
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
(21)
32.500 ₫
-28%
Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế (Tái Bản 2018)
Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế (Tái Bản 2018)
(26)
122.400 ₫
-38%
Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
(44)
179.300 ₫
-40%
Dịch Học Tinh Hoa
Dịch Học Tinh Hoa
(48)
79.900 ₫
-20%
Thăm Dò Tiềm Thức - Tủ Sách Tinh Hoa
Thăm Dò Tiềm Thức - Tủ Sách Tinh Hoa
(44)
45.000 ₫
Luật Lao Động (2020)
Luật Lao Động (2020)
(13)
34.000 ₫
-8%
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
(3)
37.000 ₫
-8%
Freeship
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
(15)
270.000 ₫
-29%
Luật Đầu Tư Năm 2020
Luật Đầu Tư Năm 2020
(5)
27.000 ₫
-10%
Chu Dịch Huyền Giải
Chu Dịch Huyền Giải
(38)
55.500 ₫
-31%
KHÁM PHÁ PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ A ĐẾN Z
KHÁM PHÁ PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ A ĐẾN Z
399.000 ₫
-20%
Freeship
Từ điển pháp luật Việt Nam
Từ điển pháp luật Việt Nam
(27)
300.000 ₫
-50%
Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh Và Sự Tái Lập Trật Tự Thế Giới (Tái Bản 2018)
Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh Và Sự Tái Lập Trật Tự Thế Giới (Tái Bản 2018)
(34)
127.600 ₫
-39%