Đăng Nhập / Đăng Ký

Sách Chính Trị - Pháp Lý:

1k+ kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
(119)
40.000 ₫
-38%
Luật Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp
(55)
52.000 ₫
-2%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
(18)
42.250 ₫
-35%
Freeship
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
(17)
800.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
(133)
53.900 ₫
-27%
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
(95)
92.000 ₫
-17%
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
(85)
76.700 ₫
-20%
Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
(37)
43.200 ₫
-10%
Luật Đầu Tư
Luật Đầu Tư
(24)
25.600 ₫
-20%
Bộ Luật Lao Động
Bộ Luật Lao Động
(35)
29.500 ₫
-20%
600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
(30)
42.000 ₫
-7%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
(5)
42.000 ₫
-16%
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
(18)
36.000 ₫
-20%
Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
(37)
54.200 ₫
-20%
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
(40)
89.000 ₫
-9%
Những Anh Hùng Của Lịch Sử
Những Anh Hùng Của Lịch Sử
(62)
166.300 ₫
-37%
Sự An Ủi Của Triết Học
Sự An Ủi Của Triết Học
(70)
72.400 ₫
-26%
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
(59)
155.300 ₫
-39%
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
(67)
125.900 ₫
-32%
Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
(58)
76.100 ₫
-30%
Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
(64)
78.900 ₫
-37%
Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
(27)
118.200 ₫
-30%
Thần Thoại Sisyphus
Thần Thoại Sisyphus
(40)
67.900 ₫
-20%
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
(16)
120.000 ₫
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
(13)
32.900 ₫
-27%
Freeship
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
(19)
245.000 ₫
-30%
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
(25)
84.600 ₫
-39%
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
(5)
57.000 ₫
-12%
Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)
Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)
(64)
136.400 ₫
-22%
Chính Trị Học
Chính Trị Học
(10)
157.000 ₫
-13%
Freeship
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
(14)
275.000 ₫
-28%
Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế (Tái Bản 2018)
Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế (Tái Bản 2018)
(21)
122.400 ₫
-38%
Freeship
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
(18)
33.000 ₫
-11%
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
(25)
48.000 ₫
Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
(28)
168.900 ₫
-37%
Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
(78)
53.500 ₫
-32%
Dịch Học Tinh Hoa
Dịch Học Tinh Hoa
(46)
79.900 ₫
-20%
Freeship
Từ điển pháp luật Việt Nam
Từ điển pháp luật Việt Nam
(27)
300.000 ₫
-50%
Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
(42)
202.900 ₫
-32%
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
(22)
45.000 ₫
Luật Lao Động (2020)
Luật Lao Động (2020)
(11)
33.300 ₫
-10%
Thăm Dò Tiềm Thức - Tủ Sách Tinh Hoa
Thăm Dò Tiềm Thức - Tủ Sách Tinh Hoa
(42)
45.000 ₫
Hồ Sơ Mật Lầu 5 Góc Và Hồi Ức Về Chiến Tranh Việt Nam (Sách Tham Khảo)
Hồ Sơ Mật Lầu 5 Góc Và Hồi Ức Về Chiến Tranh Việt Nam (Sách Tham Khảo)
(25)
219.300 ₫
-23%
Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)
Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)
(5)
30.900 ₫
-16%
Chu Dịch Huyền Giải
Chu Dịch Huyền Giải
(36)
55.800 ₫
-30%
Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh)
Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh)
(21)
119.900 ₫
-39%
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
(17)
81.000 ₫
-10%
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(14)
21.000 ₫
-13%