Dữ Liệu Lớn
Đọc thử
product-img-0
is_authentic
Tác giả: Bernard Marr

Dữ Liệu Lớn

134.100
-10%
Thông tin vận chuyển
Dịch vụ bổ sung
compensation-icon
Giảm đến 400k với thẻ TiKiCard
Đăng ký
compensation-icon
Mua trước trả sau
Đăng ký
Sản phẩm tương tự

Số Lượng

Tạm tính
134.100