Đăng Nhập / Đăng Ký
LSKVoting (2).png
lb02.png

Mỗi khách hàng chỉ được mua số lượng tối đa là 1 trên mỗi sản phẩm giá Sốc khác nhau. Số lượng sản phẩm Sốc có hạn. Sản phẩm sẽ trở về giá cũ khi hết số lượng deal Sốc