TicketboxTicketbox
Tiki AssistantTrợ lý Tiki

Tiki Assistant là tiện ích chạy trực tiếp trên trình duyệt Chrome - giúp gợi ý & tìm kiếm nhanh các sản phẩm tốt nhất trên Tiki, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Cách sử dụng: Bạn không cần phải làm gì khác sau khi cài đặt tiện ích này. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm, tiện ích Tiki Assistant sẽ tự động gợi ý các sản phẩm phù hợp (nếu có).

Ưu đãi đối tácĐặt vé máy bayKhuyến Mãi HOTHàng quốc tế
Theo dõi
đơn hàng
Thông báo
của tôi
  Đăng nhập
  Tài khoản
  Bạn muốn giao hàng tới đâu?
  Sản phẩm
  bạn đã xem

  Bạn chưa xem sản phẩm nào.
  Hãy tiếp tục khám phá Tiki, các sản phẩm bạn đã xem sẽ hiển thị ở đây!

  Luật - Văn Bản Luật:

  1k+ kết quả

  Tiêu chí đang chọn:

  Nhà cung cấp: Tiki Trading {"seller":null}

  Luật Doanh Nghiệp
  Luật Doanh Nghiệp
  (23)
  52.000 ₫
  -2%
  Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
  Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
  (77)
  40.000 ₫
  -38%
  Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
  Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
  (100)
  59.300 ₫
  -20%
  Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
  Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
  (64)
  88.500 ₫
  -20%
  600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
  600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
  (7)
  45.000 ₫
  Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
  Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
  (61)
  74.900 ₫
  -22%
  Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
  Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
  (13)
  86.000 ₫
  -16%
  Freeship
  Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
  Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
  (16)
  54.300 ₫
  -20%
  Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
  NGỪNG KINH DOANH
  Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
  (24)
  89.000 ₫
  -9%
  Luật Đầu Tư
  Luật Đầu Tư
  (8)
  32.000 ₫
  Bộ Luật Lao Động
  Bộ Luật Lao Động
  (20)
  29.500 ₫
  -20%
  Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
  Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
  (10)
  186.000 ₫
  -2%
  Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
  Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
  (14)
  249.800 ₫
  -37%
  Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
  Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
  (14)
  41.333 ₫
  -14%
  Bộ Luật Dân Sự
  Bộ Luật Dân Sự
  (74)
  35.600 ₫
  -29%
  Freeship
  Từ điển pháp luật Việt Nam
  Từ điển pháp luật Việt Nam
  (14)
  300.000 ₫
  -50%
  Freeship
  Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)
  Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)
  (4)
  18.900 ₫
  -10%
  Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  NGỪNG KINH DOANH
  Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  (21)
  48.000 ₫
  Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
  Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
  (10)
  120.000 ₫
  Freeship
  Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
  Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
  (6)
  33.900 ₫
  -25%
  Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
  Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
  (13)
  206.400 ₫
  -41%
  Luật Hợp Đồng Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án (Tập 1) - Xuất bản lần thứ 6
  NGỪNG KINH DOANH
  Luật Hợp Đồng Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án (Tập 1) - Xuất bản lần thứ 6
  (17)
  150.000 ₫
  -9%
  Freeship
  Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
  Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
  (8)
  33.000 ₫
  -11%
  Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
  Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
  (11)
  184.600 ₫
  -20%
  Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 - 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  NGỪNG KINH DOANH
  Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 - 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  (14)
  65.000 ₫
  -7%
  Luật Hiến Pháp Việt Nam - Đề Cương Môn Học - Câu Hỏi Ôn Tập Và Những Tình Huống
  Luật Hiến Pháp Việt Nam - Đề Cương Môn Học - Câu Hỏi Ôn Tập Và Những Tình Huống
  (12)
  59.000 ₫
  -9%
  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  (10)
  45.000 ₫
  Luật Trọng Tài Thương Mại (Hiện Hành)
  Luật Trọng Tài Thương Mại (Hiện Hành)
  (2)
  17.100 ₫
  -10%
  Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
  Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
  (2)
  39.000 ₫
  -40%
  Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung Năm 2010, 2019)
  Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung Năm 2010, 2019)
  (1)
  17.000 ₫
  -26%
  Luật Phá Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  Luật Phá Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  (12)
  30.000 ₫
  Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh)
  Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh)
  (14)
  117.000 ₫
  -40%
  Luật Hợp Đồng Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án (Tập 2) - Tái bản lần 6
  Luật Hợp Đồng Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án (Tập 2) - Tái bản lần 6
  (18)
  155.000 ₫
  -9%
  Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án
  Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án
  (10)
  98.000 ₫
  -15%
  Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
  Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
  (12)
  71.990 ₫
  -20%
  Luật Lao Động (2020)
  NGỪNG KINH DOANH
  Luật Lao Động (2020)
  (3)
  33.300 ₫
  -10%
  Freeship
  Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
  Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
  (9)
  279.000 ₫
  -27%
  Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
  Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
  (1)
  33.900 ₫
  -25%
  Luật Đất Đai
  Luật Đất Đai
  (33)
  35.000 ₫
  Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất
  Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất
  (9)
  230.000 ₫
  -34%
  Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự)
  Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự)
  (3)
  243.600 ₫
  -16%
  Freeship
  Lễ Tân Ngoại Giao Thực Hành (Tái Bản Có Sửa Chữa, Bổ Sung)
  Lễ Tân Ngoại Giao Thực Hành (Tái Bản Có Sửa Chữa, Bổ Sung)
  (5)
  64.800 ₫
  -10%
  Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1
  Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1
  (3)
  245.000 ₫
  -30%
  Freeship
  Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
  Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
  (4)
  220.000 ₫
  -44%
  Bộ Luật Lao Động - Labor Code -  Chính Sách Tăng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020
  Bộ Luật Lao Động - Labor Code - Chính Sách Tăng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020
  (10)
  269.700 ₫
  -40%
  Freeship
  Luật Đấu Thầu (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2016,2017,2019)
  Luật Đấu Thầu (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2016,2017,2019)
  25.200 ₫
  -10%
  Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư
  Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư
  (81)
  211.500 ₫
  -9%
  Kỹ năng hành nghệ luật sư tư vấn
  Kỹ năng hành nghệ luật sư tư vấn
  (12)
  300.000 ₫