Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Rem Koolhaas: Elements of Architecture

5
Đã bán 5
3.010.000
Tặng tới 331 ASA (113k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Southern Vietnamese Modernist Architecture (Tái bản)

Đã bán 3
380.000
Tặng tới 42 ASA (14k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Story of Architecture: From Antiquity to the Present

3
Đã bán 14
260.000
Tặng tới 29 ASA (10k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Architecture: The Whole Story

1
Đã bán 3
650.000
Tặng tới 72 ASA (24k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Green Architecture

5
Đã bán 3
650.000
Tặng tới 72 ASA (24k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Architecture 101: From Frank Gehry To Ziggurats, An Essential Guide To Building Styles And Materials

Đã bán 2
578.000
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Hàng quốc tế

Bauhaus

5
Đã bán 14
650.000
Tặng tới 72 ASA (24k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Architecture Concept Book

Đã bán 3
860.000
Tặng tới 95 ASA (32k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Big, Hot to Cold

Đã bán 2
1.260.000
Tặng tới 139 ASA (47k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

The Elements of Modern Architecture

Đã bán 2
1.200.000
Tặng tới 132 ASA (45k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Green Architecture

Đã bán 1
1.370.000
Tặng tới 151 ASA (51k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bamboo Architecture

5
Đã bán 1
1.630.000
Tặng tới 179 ASA (61k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cabins

5
Đã bán 18
510.000
Tặng tới 56 ASA (19k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pools: Design and Form with Water

5
Đã bán 3
1.070.000
Tặng tới 118 ASA (40k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

888 Hints for the Home

5
Đã bán 4
650.000
Tặng tới 72 ASA (24k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Yes Is More

5
Đã bán 9
760.000
Tặng tới 84 ASA (29k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

The Architecture Reference & Specification Book

Đã bán 1
740.000
Tặng tới 81 ASA (28k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Architecture In The 20Th Century

Đã bán 1
1.680.000
Tặng tới 185 ASA (63k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Zaha Hadid: Complete Works 1979–Today

5
Đã bán 1
1.510.000
Tặng tới 166 ASA (57k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Architecture: Form, Space, & Order, 4Th Edition

Đã bán 3
2.127.000
Tặng tới 53 ASA (18k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Hàng quốc tế

1000 Lights - Hardcover

5
Đã bán 5
650.000
Tặng tới 72 ASA (24k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Architectural Styles

5
Đã bán 3
690.000
Tặng tới 76 ASA (26k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Office Design: No. 1 : Most Innovative and Newest Office Interiors Design

5
Đã bán 2
670.000
Tặng tới 74 ASA (25k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Living in Japan. 40th Ed

5
Đã bán 1
780.000
Tặng tới 86 ASA (29k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Small Architecture

Đã bán 1
650.000
Tặng tới 72 ASA (24k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

The Modern Californian Beach House

Đã bán 1
950.000
Tặng tới 105 ASA (36k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Case Study Houses

5
Đã bán 4
410.000
Tặng tới 45 ASA (15k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

100 Houses: Nature and Nurture

Đã bán 2
970.000
Tặng tới 107 ASA (36k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Contemporary Concrete Buildings

Đã bán 4
510.000
Tặng tới 56 ASA (19k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Detached Commercial Architecture

990.000
Tặng tới 109 ASA (37k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

New Space-Hotel : Most Innovative Modern-Style Hotel Interior in One Book

Đã bán 2
670.000
Tặng tới 74 ASA (25k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Modern Orientalism : New Chinese Style

Đã bán 1
1.270.000
Tặng tới 140 ASA (48k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sparkling: Champagne, Prosecco, Cava and More

2.5
Đã bán 5
420.000
Tặng tới 46 ASA (16k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bikes Of Burden - Hardcover

5
Đã bán 92
659.000
Tặng tới 72 ASA (25k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Stormwater Management in Landscape Design

5
Đã bán 1
1.170.000
Tặng tới 129 ASA (44k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Art & Architecture 1945-49

Đã bán 1
1.680.000
Tặng tới 185 ASA (63k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

25 Tropical Houses In Singapore And Malaysia - Paperback

Đã bán 8
730.000
Tặng tới 80 ASA (27k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Facade-Restaurant : New Innovative Front Facade Design of Restaurant

5
Đã bán 5
670.000
Tặng tới 74 ASA (25k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

The Complete Zaha Hadid

5
Đã bán 2
1.030.000
Tặng tới 113 ASA (39k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Nature in Luxe: Country Villas in Taiwan

5
Đã bán 2
1.330.000
Tặng tới 146 ASA (50k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào