Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `blockchain`:

25 kết quả

Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ
Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ
(331)
71.400 ₫
-35%
Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
(3)
120.460 ₫
-39%
Cuộc Cách Mạng Blockchain
Cuộc Cách Mạng Blockchain
(26)
180.100 ₫
-40%
The Truth Machine: Blockchain Và Tương Lai Của Tiền Tệ
The Truth Machine: Blockchain Và Tương Lai Của Tiền Tệ
(25)
132.200 ₫
-30%
Cuốn Sách Giúp Bạn Hiểu Được Bản Chất Của Tiền Tệ, Nền Kinh Tế Truyền Thống, Để Từ Đó Hiểu Sâu Hơn Về Bitcoin Và Blockchain: Internet Của Tiền Tệ
Cuốn Sách Giúp Bạn Hiểu Được Bản Chất Của Tiền Tệ, Nền Kinh Tế Truyền Thống, Để Từ Đó Hiểu Sâu Hơn Về Bitcoin Và Blockchain: Internet Của Tiền Tệ
(4)
169.150 ₫
-15%
Bùng Nổ Bitcoin - Công Nghệ Blockchain, Fintech 4.0 hay Bong Bóng?
Bùng Nổ Bitcoin - Công Nghệ Blockchain, Fintech 4.0 hay Bong Bóng?
(14)
220.720 ₫
-11%
Combo The Truth Machine: Blockchain Và Tương Lai Tiền Tệ + Blockchain ( 2 Cuốn )
Combo The Truth Machine: Blockchain Và Tương Lai Tiền Tệ + Blockchain ( 2 Cuốn )
(11)
224.200 ₫
-25%
Blockchain Và Đầu Tư ICOs Căn Bản
Blockchain Và Đầu Tư ICOs Căn Bản
(9)
157.400 ₫
-37%
Combo Kỷ Nguyên Tiền Điện Tử - Blockchain - Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ (Bộ 2 Cuốn)
Combo Kỷ Nguyên Tiền Điện Tử - Blockchain - Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ (Bộ 2 Cuốn)
225.000 ₫
-25%
Combo Internet Của Tiền Tệ + Cuộc Cách Mạng Blockchain
Combo Internet Của Tiền Tệ + Cuộc Cách Mạng Blockchain
398.400 ₫
-20%
Combo 4 Cuốn Sách Tương Lai Của Nền Kinh Tế Số : Bank 3.0 - Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số + Bank 4.0 - Ngân Hàng Số : Giao Dịch Mọi Nơi, Không Chỉ Ở Ngân Hàng +  Cuộc Cách Mạng Blockchain + Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Combo 4 Cuốn Sách Tương Lai Của Nền Kinh Tế Số : Bank 3.0 - Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số + Bank 4.0 - Ngân Hàng Số : Giao Dịch Mọi Nơi, Không Chỉ Ở Ngân Hàng + Cuộc Cách Mạng Blockchain + Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
(3)
687.500 ₫
-29%
Combo Cuộc Cách Mạng Blockchain + Big Data-Dữ Liệu Lớn
Combo Cuộc Cách Mạng Blockchain + Big Data-Dữ Liệu Lớn
358.400 ₫
-20%
Combo Sách Kinh Tế Bán Chạy: Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới + Khi Nào Cướp Nhà Băng (Top Sách Kinh Tế Học Độc Đáo Và Hài Hước / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
Combo Sách Kinh Tế Bán Chạy: Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới + Khi Nào Cướp Nhà Băng (Top Sách Kinh Tế Học Độc Đáo Và Hài Hước / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
243.360 ₫
-28%
Combo Sách Công Nghệ 4.0 :  Cuộc Cách Mạng Blockchain + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Platform Ứng Dụng
Combo Sách Công Nghệ 4.0 : Cuộc Cách Mạng Blockchain + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Platform Ứng Dụng
(1)
654.690 ₫
-30%
Combo Blockchain - Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới + Blockchain - Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ (Bộ 2 Cuốn)
Combo Blockchain - Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới + Blockchain - Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ (Bộ 2 Cuốn)
(1)
232.000 ₫
-25%
Combo Sách Công Nghệ 4.0 : Cuộc Cách Mạng Blockchain + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng
Combo Sách Công Nghệ 4.0 : Cuộc Cách Mạng Blockchain + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng
526.400 ₫
-20%
The Truth Machine : Blockchain Và Tương Lai Của Tiền Tệ (Tặng Kèm Bookmark Tiki)
The Truth Machine : Blockchain Và Tương Lai Của Tiền Tệ (Tặng Kèm Bookmark Tiki)
143.640 ₫
-24%
Combo Cuộc Cách Mạng Blockchain + Blockchain - Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Combo Cuộc Cách Mạng Blockchain + Blockchain - Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
(1)
423.300 ₫
-15%
Combo 2 cuốn sách: Bank 4.0 (Ngân Hàng Số : Giao Dịch Ở Mọi Nơi Không Chỉ Ở Ngân Hàng) + Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Combo 2 cuốn sách: Bank 4.0 (Ngân Hàng Số : Giao Dịch Ở Mọi Nơi Không Chỉ Ở Ngân Hàng) + Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
374.120 ₫
-6%
Combo Góc Nhìn Đa Chiều Dành Cho Nhà Kinh Tế: Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới + Bong Bóng Kinh Tế Và Làn Sóng Vỡ Nợ Quốc Gia + Kinh Tế Thành Viên
Combo Góc Nhìn Đa Chiều Dành Cho Nhà Kinh Tế: Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới + Bong Bóng Kinh Tế Và Làn Sóng Vỡ Nợ Quốc Gia + Kinh Tế Thành Viên
532.950 ₫
-15%
Sách - Blockchain Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Sách - Blockchain Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
134.000 ₫
-33%
Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World
Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World
496.000 ₫
-4%
Hàng quốc tế
Combo 2 cuốn sách: Dữ Liệu Nhỏ  + Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Combo 2 cuốn sách: Dữ Liệu Nhỏ + Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
296.000 ₫
-15%
Combo 2 cuốn sách: Data Strategy - Chiến Lược Dữ Liệu + Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Combo 2 cuốn sách: Data Strategy - Chiến Lược Dữ Liệu + Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
(1)
304.000 ₫
-15%
Combo 2 cuốn sách: 24 Bài Học Sống Còn Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán  + Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Combo 2 cuốn sách: 24 Bài Học Sống Còn Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán + Blockchain-Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
249.500 ₫
-16%