Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `cá hồi`:

3k+ kết quả

[Chỉ Giao HCM] Lườn cá hồi NK - bịch 1kg
[Chỉ Giao HCM] Lườn cá hồi NK - bịch 1kg
Đã bán 171
115.000 ₫
-15%
LƯỜN CÁ HỒI TÂN HẢI HÒA KHAY 500G
LƯỜN CÁ HỒI TÂN HẢI HÒA KHAY 500G
Đã bán 161
60.500 ₫
-15%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] ĐẦU CÁ HỒI NAUY 1 kg/ 2 cái
[Chỉ Giao HCM] ĐẦU CÁ HỒI NAUY 1 kg/ 2 cái
Đã bán 95
55.000 ₫
CÁ HỒI CẮT KHÚC TÂN HẢI HÒA KHAY 300G
CÁ HỒI CẮT KHÚC TÂN HẢI HÒA KHAY 300G
Đã bán 104
102.850 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Cá Hồi Phi Lê Nauy - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cá Hồi Phi Lê Nauy - 1KG
Đã bán 76
340.000 ₫
-14%
ĐẦU CÁ HỒI TÂN HẢI HÒA (500G - 600G)
ĐẦU CÁ HỒI TÂN HẢI HÒA (500G - 600G)
Đã bán 100
32.670 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
LƯỜN CÁ HỒI TÂN HẢI HÒA KHAY 300G
LƯỜN CÁ HỒI TÂN HẢI HÒA KHAY 300G
Đã bán 80
36.300 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - LƯỜN CÁ HỒI
[Chỉ Giao HCM] - LƯỜN CÁ HỒI
85.000 ₫
-15%
LƯỜN CÁ HỒI TÂN HẢI HÒA LOẠI LỚN KHAY 500G
LƯỜN CÁ HỒI TÂN HẢI HÒA LOẠI LỚN KHAY 500G
Đã bán 39
102.850 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Vây Cá Hồi - 500gr
Vây Cá Hồi - 500gr
Đã bán 34
65.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Đầu Cá Hồi Nauy - 1 cái
[Chỉ Giao HCM] - Đầu Cá Hồi Nauy - 1 cái
Đã bán 28
59.000 ₫
-16%
[Chỉ Giao HCM] - SNACK DA CÁ HỒI TRỨNG MUỐI (45G)
[Chỉ Giao HCM] - SNACK DA CÁ HỒI TRỨNG MUỐI (45G)
Đã bán 18
39.090 ₫
-24%
Đầu cá hồi - 1KG
Đầu cá hồi - 1KG
Đã bán 5
55.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Lườn cá hồi (loại 1)
[Chỉ giao HCM] - Lườn cá hồi (loại 1)
Đã bán 22
135.000 ₫
-33%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cá Hồi Nauy Fillet Tươi 
Cá Hồi Nauy Fillet Tươi 
Đã bán 26
650.000 ₫
-7%
[Chỉ Giao HCM] - Vây Cá Hồi Nauy - 1 kg
[Chỉ Giao HCM] - Vây Cá Hồi Nauy - 1 kg
Đã bán 14
109.000 ₫
-22%
Vây Cá Hồi - 500gr
Vây Cá Hồi - 500gr
Đã bán 13
65.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Vi cá Hồi NAUY 1kg
Vi cá Hồi NAUY 1kg
Đã bán 7
115.000 ₫
-30%
[Chỉ Giao HCM] - Cá Hồi Nauy Cắt Khoanh - 1 Kg
[Chỉ Giao HCM] - Cá Hồi Nauy Cắt Khoanh - 1 Kg
Đã bán 11
380.000 ₫
-5%
Đầu Cá Hồi - 1Kg
Đầu Cá Hồi - 1Kg
Đã bán 16
90.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Đầu Cá Hồi Nauy - 1 cái
[Chỉ Giao HCM] - Đầu Cá Hồi Nauy - 1 cái
Đã bán 17
59.000 ₫
-16%
[Chỉ Giao HCM]  CÁ HỒI FILLET -200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G
Đã bán 8
117.000 ₫
Vây Cá Hồi - 1Kg
Vây Cá Hồi - 1Kg
Đã bán 8
109.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Lườn cá hồi Nauy - 1 kg
Lườn cá hồi Nauy - 1 kg
Đã bán 15
110.000 ₫
-27%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
ĐẦU CÁ HỒI CẮT LÁT TÂN HẢI HÒA KHAY 500G
ĐẦU CÁ HỒI CẮT LÁT TÂN HẢI HÒA KHAY 500G
Đã bán 12
42.350 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - CÁ HỒI NAUY - Nguyên con
[Chỉ Giao HCM] - CÁ HỒI NAUY - Nguyên con
270.000 ₫
-13%
Lườn cá hồi - 1KG
Lườn cá hồi - 1KG
Đã bán 3
150.000 ₫
Vây Cá Hồi - 1Kg
Vây Cá Hồi - 1Kg
Đã bán 8
109.000 ₫
-17%
Lườn Cá Hồi 5+ - 300gr
Lườn Cá Hồi 5+ - 300gr
Đã bán 6
97.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cá hồi phi lê cắt miếng
Cá hồi phi lê cắt miếng
Đã bán 1
194.500 ₫
[Chỉ Giao HCM] - SNACK DA CÁ HỒI TOMYUM (45G)
[Chỉ Giao HCM] - SNACK DA CÁ HỒI TOMYUM (45G)
Đã bán 5
39.090 ₫
-24%
Xương cá hồi - 1KG
Xương cá hồi - 1KG
Đã bán 7
35.000 ₫
Đầu Cá Hồi - 1 Cái
Đầu Cá Hồi - 1 Cái
Đã bán 5
54.000 ₫
-17%
Đầu Cá Hồi - 1Kg
Đầu Cá Hồi - 1Kg
Đã bán 9
90.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Lườn Cá Hồi 5+ - 500gr
Lườn Cá Hồi 5+ - 500gr
Đã bán 15
147.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cá hồi cắt khoanh đông lạnh
Cá hồi cắt khoanh đông lạnh
Đã bán 1
136.500 ₫
Cá Hồi Fillet Tươi - 500gr
Cá Hồi Fillet Tươi - 500gr
Đã bán 4
350.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM]  CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G
Đã bán 3
105.000 ₫
-8%
[Chỉ Giao HCM] - Cá Hồi Nauy Cắt Khoanh - 1 Kg
[Chỉ Giao HCM] - Cá Hồi Nauy Cắt Khoanh - 1 Kg
Đã bán 10
380.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] - Đầu cá hồi 600gram - NK Chile
[Chỉ giao HCM] - Đầu cá hồi 600gram - NK Chile
Đã bán 11
54.000 ₫
Cá Hồi Fillet Đông Lạnh - 1Kg
Cá Hồi Fillet Đông Lạnh - 1Kg
Đã bán 5
420.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Lườn Cá Hồi 5+ - 500gr
Lườn Cá Hồi 5+ - 500gr
Đã bán 4
147.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cá Hồi Fillet Đông Lạnh - 1Kg
Cá Hồi Fillet Đông Lạnh - 1Kg
Đã bán 5
420.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Đầu Cá Hồi - 1 Cái
Đầu Cá Hồi - 1 Cái
Đã bán 4
54.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HN] - Khay cá hồi Chile cắt thỏi - 500gam
[Chỉ Giao HN] - Khay cá hồi Chile cắt thỏi - 500gam
99.000 ₫
-17%
Set 03 Sashimi cá hồi - 300gr (hộp)
Set 03 Sashimi cá hồi - 300gr (hộp)
Đã bán 1
199.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Sashimi Cá Hồi 500gr ( 1 khay 500gr )
[Chỉ Giao HCM] - Sashimi Cá Hồi 500gr ( 1 khay 500gr )
Đã bán 8
580.000 ₫
-17%
Cá Hồi Fillet Đông Lạnh - 500gr
Cá Hồi Fillet Đông Lạnh - 500gr
Đã bán 2
240.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh