Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `dữ liệu lớn`:

1k+ kết quả

Dữ Liệu Lớn Cho Doanh Nghiệp Nhỏ For Dummies
Dữ Liệu Lớn Cho Doanh Nghiệp Nhỏ For Dummies
(16)
101.700 ₫
-36%
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn (Tái Bản)
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn (Tái Bản)
(40)
93.700 ₫
-33%
Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0
Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0
(10)
101.000 ₫
-15%
Dữ Liệu Lớn
Dữ Liệu Lớn
(22)
92.000 ₫
-38%
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
(5)
103.000 ₫
-31%
Big Data Tuyển Tập Dữ Liệu Lớn - Nguồn Tài Nguyên Giá Trị Nhất
Big Data Tuyển Tập Dữ Liệu Lớn - Nguồn Tài Nguyên Giá Trị Nhất
(3)
65.000 ₫
Combo Cuộc Cách Mạng Blockchain + Big Data-Dữ Liệu Lớn
Combo Cuộc Cách Mạng Blockchain + Big Data-Dữ Liệu Lớn
380.800 ₫
-15%
Combo Chuyển Đổi Số - Hướng Đi Tất Yếu Của Doanh Nghiệp: Platform Ứng Dụng + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Big Data - Dữ Liệu Lớn + Chuyển Đổi Số
Combo Chuyển Đổi Số - Hướng Đi Tất Yếu Của Doanh Nghiệp: Platform Ứng Dụng + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Big Data - Dữ Liệu Lớn + Chuyển Đổi Số
739.500 ₫
-20%
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ
(1)
290.900 ₫
-2%
Combo Sách : Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0 + Big Data - Dữ Liệu Lớn
Combo Sách : Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0 + Big Data - Dữ Liệu Lớn
280.250 ₫
-5%
Combo Úng Dụng Big Data Tạo Ra Những Cơ Hội Vàng Cho Doanh Nghiệp Của Bạn: Dữ Liệu Lớn + Ứng Dụng BIG DATA Trong Kinh Doanh
Combo Úng Dụng Big Data Tạo Ra Những Cơ Hội Vàng Cho Doanh Nghiệp Của Bạn: Dữ Liệu Lớn + Ứng Dụng BIG DATA Trong Kinh Doanh
(2)
224.401 ₫
-25%
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ
297.400 ₫
-9%
Bộ 2 cuốn Doanh nghiệp siêu nhỏ +Dữ liệu lớn cho doanh nghiệp nhỏ for Dummies
Bộ 2 cuốn Doanh nghiệp siêu nhỏ +Dữ liệu lớn cho doanh nghiệp nhỏ for Dummies
302.400 ₫
-20%
Combo Nền Kinh Tế 4.0 ( Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ ) tặng kèm bookmark Sáng tạo
Combo Nền Kinh Tế 4.0 ( Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ ) tặng kèm bookmark Sáng tạo
(2)
400.000 ₫
-33%
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
126.650 ₫
-15%
Bộ Sách Hay Về Kinh Doanh Trong Thời Đại 4.0 (Gồm 3 cuốn: Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ) Quà Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
Bộ Sách Hay Về Kinh Doanh Trong Thời Đại 4.0 (Gồm 3 cuốn: Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ) Quà Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
410.000 ₫
-31%
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ (Bộ 2 Cuốn)
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ (Bộ 2 Cuốn)
213.818 ₫
-28%
Combo Nền Kinh Tế 4.0 ( Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ )
Combo Nền Kinh Tế 4.0 ( Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ )
400.000 ₫
-33%
Combo Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn  và Feynman Chuyện Thật Như Đùa
Combo Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn và Feynman Chuyện Thật Như Đùa
241.000 ₫
-30%
Combo Sách: Big Data - Dữ Liệu Lớn + Chiến Lược Marketing Cho Thị Trường Công Nghệ
Combo Sách: Big Data - Dữ Liệu Lớn + Chiến Lược Marketing Cho Thị Trường Công Nghệ
261.800 ₫
-15%
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
126.650 ₫
-15%
Dữ Liệu Lớn - Big Data Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
Dữ Liệu Lớn - Big Data Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
(1)
110.000 ₫
-26%
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( tặng kèm Bookmark tuyệt đẹp )
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( tặng kèm Bookmark tuyệt đẹp )
126.650 ₫
-15%
Combo Dữ Liệu Lớn Và Dữ Liệu Nhỏ
Combo Dữ Liệu Lớn Và Dữ Liệu Nhỏ
229.500 ₫
-23%
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
119.100 ₫
-20%
Combo Nền Kinh Tế 4.0 ( Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ ) (Tặng Kèm Tickbook)
Combo Nền Kinh Tế 4.0 ( Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ ) (Tặng Kèm Tickbook)
400.000 ₫
-33%
Combo Nền Kinh Tế 4.0 ( Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
Combo Nền Kinh Tế 4.0 ( Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
400.000 ₫
-33%
Storytelling With Data - Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu (Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn Trực Quan Hóa Dữ Liệu)
Storytelling With Data - Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu (Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn Trực Quan Hóa Dữ Liệu)
(336)
270.900 ₫
-15%
Freeship
Khởi Nghiệp Du Kích - Kinh Doanh Ít Vốn - Vận Dụng Nguồn Lực Nhỏ Chiến Thắng Cuộc Chơi Lớn (Tái Bản)
Khởi Nghiệp Du Kích - Kinh Doanh Ít Vốn - Vận Dụng Nguồn Lực Nhỏ Chiến Thắng Cuộc Chơi Lớn (Tái Bản)
(466)
119.000 ₫
-20%
Chiến Lược Dữ Liệu
Chiến Lược Dữ Liệu
(50)
118.400 ₫
-25%
Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
(39)
92.100 ₫
-38%
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp
(36)
142.400 ₫
-21%
Combo Sách Kinh Doanh: Phát Triển Khách Hàng Tinh Gọn + Doanh Nghiệp Tinh Gọn + Vận Hành Tinh Gọn + Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn + Xây Dựng Thương Hiệu Tinh Gọn
Combo Sách Kinh Doanh: Phát Triển Khách Hàng Tinh Gọn + Doanh Nghiệp Tinh Gọn + Vận Hành Tinh Gọn + Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn + Xây Dựng Thương Hiệu Tinh Gọn
888.250 ₫
-5%
Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Cực Hay: Data Strategy - Chiến Lược Dữ Liệu / Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế Happy Life
Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Cực Hay: Data Strategy - Chiến Lược Dữ Liệu / Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế Happy Life
(1)
152.000 ₫
-4%
Dữ Liệu Nhỏ
Dữ Liệu Nhỏ
141.550 ₫
-5%
Combo Sách : 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Combo Sách : 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
308.320 ₫
-6%
Combo 5 Cuốn Về Xây Dựng Dữ Liệu Số Của Doanh Nghiệp: Chuyển Đối Số + Kinh Tế Thành Viên + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Platform Ứng Dụng + Kinh Doanh Dựa Trên Thành Viên
Combo 5 Cuốn Về Xây Dựng Dữ Liệu Số Của Doanh Nghiệp: Chuyển Đối Số + Kinh Tế Thành Viên + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Platform Ứng Dụng + Kinh Doanh Dựa Trên Thành Viên
932.500 ₫
-20%
Combo Sách : Kế Toán Quản Trị (Managerial Accounting) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Combo Sách : Kế Toán Quản Trị (Managerial Accounting) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
773.620 ₫
-6%
Combo Sách : Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu + Quản Trị Nhân Sự Đúng
Combo Sách : Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu + Quản Trị Nhân Sự Đúng
401.380 ₫
-6%
Combo Sách - Nhà Lão Đạo 4.0 + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Combo Sách - Nhà Lão Đạo 4.0 + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
298.920 ₫
-6%
Combo Tinh hoa quản trị dự án + Cẩm nang quản lý + Chiến lược dữ liệu
Combo Tinh hoa quản trị dự án + Cẩm nang quản lý + Chiến lược dữ liệu
386.000 ₫
-15%
Combo Sách Kinh tế Học :  Dữ Liệu Nhỏ + Bong Bóng Kinh Tế Và Làn Sóng Vỡ Nợ Quốc Gia
Combo Sách Kinh tế Học : Dữ Liệu Nhỏ + Bong Bóng Kinh Tế Và Làn Sóng Vỡ Nợ Quốc Gia
287.640 ₫
-6%
Combo Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Combo Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
270.720 ₫
-6%
Tâm Lí Học - Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn
Tâm Lí Học - Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn
(417)
253.500 ₫
-35%
Kinh Doanh - Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn
Kinh Doanh - Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn
(174)
253.500 ₫
-35%
Dám Nghĩ Lớn (Tái Bản 2019)
Dám Nghĩ Lớn (Tái Bản 2019)
(203)
82.700 ₫
-23%
Bill Gates: Tham Vọng Lớn Lao Và Quá Trình Hình Thành Đế Chế Microsoft (Tái Bản 2017)
Bill Gates: Tham Vọng Lớn Lao Và Quá Trình Hình Thành Đế Chế Microsoft (Tái Bản 2017)
(109)
136.700 ₫
-40%
7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt (Khổ Lớn) (Tái Bản 2020)
7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt (Khổ Lớn) (Tái Bản 2020)
(140)
94.700 ₫
-26%