Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `data analyst`:

20 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Storytelling With Data - Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu (Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn Trực Quan Hóa Dữ Liệu)
Storytelling With Data - Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu (Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn Trực Quan Hóa Dữ Liệu)
(141)
319.000 ₫
Ứng Dụng Big Data Trong Kinh Doanh
Ứng Dụng Big Data Trong Kinh Doanh
(18)
88.700 ₫
-40%
Cuốn sách gối đầu giường cho mọi CEO: BIG DATA Cho Nhà Quản Lý
Cuốn sách gối đầu giường cho mọi CEO: BIG DATA Cho Nhà Quản Lý
(3)
108.700 ₫
-27%
Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Cực Hay: Data Strategy - Chiến Lược Dữ Liệu / Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế Happy Life
Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Cực Hay: Data Strategy - Chiến Lược Dữ Liệu / Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế Happy Life
147.000 ₫
-7%
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
(3)
105.790 ₫
-29%
Tuyển tập Dữ liệu lớn (Big Data) Tái bản 2019
Tuyển tập Dữ liệu lớn (Big Data) Tái bản 2019
(1)
52.000 ₫
-20%
Dữ Liệu Nhỏ - Small Data ( tặng kèm Bookmark tuyệt đẹp )
Dữ Liệu Nhỏ - Small Data ( tặng kèm Bookmark tuyệt đẹp )
(4)
149.000 ₫
Combo Úng Dụng Big Data Tạo Ra Những Cơ Hội Vàng Cho Doanh Nghiệp Của Bạn: Dữ Liệu Lớn + Ứng Dụng BIG DATA Trong Kinh Doanh
Combo Úng Dụng Big Data Tạo Ra Những Cơ Hội Vàng Cho Doanh Nghiệp Của Bạn: Dữ Liệu Lớn + Ứng Dụng BIG DATA Trong Kinh Doanh
(2)
205.620 ₫
-31%
Big Data Tuyển Tập Dữ Liệu Lớn - Nguồn Tài Nguyên Giá Trị Nhất
Big Data Tuyển Tập Dữ Liệu Lớn - Nguồn Tài Nguyên Giá Trị Nhất
(3)
65.000 ₫
Combo Cuộc Cách Mạng Blockchain + Big Data-Dữ Liệu Lớn
Combo Cuộc Cách Mạng Blockchain + Big Data-Dữ Liệu Lớn
380.800 ₫
-15%
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
105.790 ₫
-29%
Combo Sách: Big Data - Dữ Liệu Lớn + Chiến Lược Marketing Cho Thị Trường Công Nghệ
Combo Sách: Big Data - Dữ Liệu Lớn + Chiến Lược Marketing Cho Thị Trường Công Nghệ
246.400 ₫
-20%
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
121.900 ₫
-18%
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
126.650 ₫
-15%
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( tặng kèm Bookmark tuyệt đẹp )
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( tặng kèm Bookmark tuyệt đẹp )
126.650 ₫
-15%
Dữ Liệu Lớn - Big Data Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
Dữ Liệu Lớn - Big Data Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
(1)
110.000 ₫
-26%
Combo Sách : Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0 + Big Data - Dữ Liệu Lớn
Combo Sách : Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0 + Big Data - Dữ Liệu Lớn
250.750 ₫
-15%
Big Data - Công Nghệ Cốt Lõi Trong Kỷ Nguyên Số
Big Data - Công Nghệ Cốt Lõi Trong Kỷ Nguyên Số
(12)
104.000 ₫
-30%
Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0
Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0
(4)
86.900 ₫
-27%
Combo Chuyển Đổi Số - Hướng Đi Tất Yếu Của Doanh Nghiệp: Platform Ứng Dụng + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Big Data - Dữ Liệu Lớn + Chuyển Đổi Số
Combo Chuyển Đổi Số - Hướng Đi Tất Yếu Của Doanh Nghiệp: Platform Ứng Dụng + Cuộc Cách Mạng Nền Tảng + Big Data - Dữ Liệu Lớn + Chuyển Đổi Số
627.640 ₫
-32%