icon-search
header_header_account_imgTài khoản
tiki
official_store

Tin Học Văn Phòng - Công Thức và Hàm Excel

4.5
Đã bán 245
40.800
-15%
Tặng tới 1 ASA (223 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Excel Dành Cho Người Tự Học

4.8
Đã bán 165
137.600
-20%
Tặng tới 3 ASA (753 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao - Lập Trình VBA Trong Excel ( Tặng Kèm Sổ Tay)

4.6
Đã bán 88
147.840
-23%
Tặng tới 4 ASA (809 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Excel Nâng Cao Và Các Ứng Dụng Trong Xây Dựng

4.7
Đã bán 263
206.000
-6%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Excel Ứng Dụng Văn Phòng ĐÀO TẠO TIN HỌC Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Kèm Video Khóa Học

5
Đã bán 489
198.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Excel Nâng Cao - VBA Và Excel Dành Cho Người Tự Học - Dùng Các Phiên Bản 2021-2019-2016

Đã bán 16
188.100
-5%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Microsoft Office Excel 2016

5
Đã bán 22
92.150
-5%
Tặng tới 2 ASA (504 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giấy Excel A4 DL70

4.8
Đã bán 2436
56.000
Tặng tới 1 ASA (306 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Excel Nâng Cao VBA Và Excel Dành Cho Người Tự Học Dùng Cho Phiên Bản 2021-2019-2016

4.7
Đã bán 106
158.400
-20%
Tặng tới 4 ASA (867 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Excel Dành Cho Người Bắt Đầu_STK

Đã bán 1
137.280
-12%
Tặng tới 3 ASA (751 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Excel Nâng Cao - Phân Tích Dữ Liệu Và Lập Mô Hình Kinh Doanh Trong Excel

Đã bán 1
135.720
-22%
Tặng tới 3 ASA (743 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Giấy Excel A4 DL80

4.8
Đã bán 931
68.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Office Tự Học Nhanh Word- Excel

4.7
Đã bán 133
150.400
-20%
Tặng tới 4 ASA (823 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

[DỌN KHO] Làm chủ bài thi MOS Excel 2016 Specialist 

Đã bán 5
249.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tin Học Ứng Dụng Lập Trình VBA Trong Excel ( Phần Nâng Cao) Dùng cho Phiên Bản 2021-2019-2016

4.7
Đã bán 169
136.000
-20%
Tặng tới 3 ASA (744 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Excel Dành Cho Người Tự Học_STK

139.320
-19%
Tặng tới 3 ASA (763 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Làm chủ bài thi MOS Excel 2016 Specialist

5
Đã bán 84
249.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

[DỌN KHO] Sách Thành thạo các hàm Excel phổ biến nhất

4.7
Đã bán 16
149.000
Tặng tới 4 ASA (815 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Khóa ôn thi chứng chỉ MOS 3 môn Word, Excel, PowerPoint - Trọn bộ

4.8
Đã bán 141
1.199.000
-20%
Tặng tới 30 ASA (7k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Số Ơi, Mở Ra! - Tư Duy Phân Tích Số Liệu Và Thiết Kế Báo Cáo Excel Dashboard Chuyên Nghiệp

4
Đã bán 19
160.000
-15%
Tặng tới 4 ASA (876 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Excel Dành Cho Người Bắt Đầu

113.700
-27%
Tặng tới 3 ASA (622 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hướng Dẫn Lập Trình VBA Cho Excel

142.000
Tặng tới 4 ASA (777 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao: Lập Trình VBA Trong Excel Dùng Cho Các Phiên Bản 2021-2019-2016 (Tái Bản Lần 1)

4.8
Đã bán 9
163.000
-15%
Tặng tới 4 ASA (892 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Thực Hành Excel - Dùng Cho Các Phiên Bản 2019-2016-2013

Đã bán 1
102.000
-24%
Tặng tới 3 ASA (558 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tin Học Ứng Dụng - Phân Tích Dữ Liệu Và Lập Mô Hình Kinh Doanh Trong Excel

4.3
Đã bán 24
144.000
Tặng tới 4 ASA (788 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Công Thức Và Hàm Trong Excel

5
Đã bán 5
132.000
Tặng tới 3 ASA (722 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

BENITO - Excel nâng cao và các ứng dụng trong xây dựng

220.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao: Lập Trình VBA Trong Excel Dùng Cho Các Phiên Bản 2021-2019-2016

5
Đã bán 30
155.520
Tặng tới 4 ASA (851 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Công Thức Và Hàm Trong Excel ( Tặng sổ tay xương rồng )

5
Đã bán 30
132.000
-20%
Tặng tới 3 ASA (722 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Excel Dành Cho Người Tự Học

Đã bán 2
139.320
-19%
Tặng tới 3 ASA (763 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Trở Thành Người Lập Trình VBA Chuyên Nghiệp Trong Excel

Đã bán 8
148.800
Tặng tới 4 ASA (814 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tin Học Cho Mọi Người - Tự Học Nhanh Excel Bằng Hình Ảnh (Dùng cho các phiên bản 2021-2019-2016-2013; Hơn 100 câu hỏi thường gặp khi làm việc với Excel; Thực hành excel với các hướng dẫn từng bước)

Đã bán 1
121.000
-22%
Tặng tới 3 ASA (662 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Khóa Ôn thi chứng chỉ MOS Excel 2016 Specialist

5
Đã bán 31
399.000
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Trở Thành Người Lập Trình VBA Chuyên Nghiệp Trong Excel ( Tặng kèm sổ tay xương rồng )

Đã bán 10
148.800
-20%
Tặng tới 4 ASA (814 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Tin Học Cho Mọi Người - Tự Học Nhanh Excel Bằng Hình Ảnh ( Tặng sổ tay)

Đã bán 32
120.120
-23%
Tặng tới 3 ASA (657 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

IC3 Spark - Các Ứng Dụng Chủ Chốt - Tập 2: Microsoft Excel Và Microsoft Powerpoint (Tái Bản)

45.000
Tặng tới 1 ASA (246 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Công Thức Và Hàm Trong Excel

136.950
-17%
Tặng tới 3 ASA (750 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao: Lập Trình VBA Trong Excel Dùng Cho Các Phiên Bản 2021 - 2019 - 2016

192.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Trở Thành Người Lập Trình VBA Chuyên Nghiệp Trong Excel

186.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tự Học Nhanh Microsoft Office Word- Excel ( Dùng Cho Các Phiên Bản 2022 - 2019 - 2016 - 2013 )

Đã bán 3
161.850
-17%
Tặng tới 4 ASA (886 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào