Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `gà nguyên con`

[Chỉ giao HCM] - Gà nguyên con (1 con 1.2kg - 1.6kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Gà nguyên con (1 con 1.2kg - 1.6kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 90
96.000 ₫
-26%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Gà Thả Vườn Nguyên Con 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Gà Thả Vườn Nguyên Con 1kg
Đã bán 277
129.000 ₫
[Chỉ Giao HCM]-2 Gà Thả Vườn Nguyên Con 1KG
[Chỉ Giao HCM]-2 Gà Thả Vườn Nguyên Con 1KG
Đã bán 208
249.000 ₫
Con Gà Dai Hàn Quốc Nguyên Con
Con Gà Dai Hàn Quốc Nguyên Con
Đã bán 449
99.000 ₫
-10%
Gà ủ muối nguyên con - 1 con
Gà ủ muối nguyên con - 1 con
Đã bán 17
205.000 ₫
-7%
Gà Ủ Muối Hoa Tiêu Thái Nguyên (Nửa Con)
Gà Ủ Muối Hoa Tiêu Thái Nguyên (Nửa Con)
Đã bán 366
99.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Xương gà nguyên con đông lạnh CP - Loại 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Xương gà nguyên con đông lạnh CP - Loại 1kg
Đã bán 95
34.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Gà công nghiệp nguyên con 2,3kg - 2,5kg
[Chỉ Giao HCM] Gà công nghiệp nguyên con 2,3kg - 2,5kg
Đã bán 6
113.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Gà thả vườn nguyên con (950g - 1,1kg)
[Chỉ giao HCM] - Gà thả vườn nguyên con (950g - 1,1kg)
Đã bán 2
139.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Gà ác làm sạch nguyên con - 1 con
[Chỉ giao HN] - Gà ác làm sạch nguyên con - 1 con
Đã bán 2
63.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Gà dai nguyên con không đầu 1,3kg - 1,5kg
[Chỉ giao HCM] Gà dai nguyên con không đầu 1,3kg - 1,5kg
Đã bán 1
190.000 ₫
Gà hun khói nguyên con - 1 con
Gà hun khói nguyên con - 1 con
Đã bán 1
250.000 ₫
Gà Ủ Muối - Nguyên Con
Gà Ủ Muối - Nguyên Con
Đã bán 16
279.300 ₫
-30%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Gà ta nguyên con làm sạch - [con từ 1,2-1,6 kg]
Gà ta nguyên con làm sạch - [con từ 1,2-1,6 kg]
120.000 ₫
Gà nguyên con Shinwoo - 1 con (khoảng 1.5kg)
Gà nguyên con Shinwoo - 1 con (khoảng 1.5kg)
Đã bán 23
105.000 ₫
[Chỉ Giao Hà Nội] Gà ta nguyên con làm sạch -1kg
[Chỉ Giao Hà Nội] Gà ta nguyên con làm sạch -1kg
Đã bán 1
179.000 ₫
[ Chỉ Giao Hà Nội ]Gà dai nguyên con 1.5kg/con
[ Chỉ Giao Hà Nội ]Gà dai nguyên con 1.5kg/con
118.000 ₫
-8%
[Chỉ giao HCM] Gà đai nguyên con Hàn Quốc 1.5kg/con
[Chỉ giao HCM] Gà đai nguyên con Hàn Quốc 1.5kg/con
57.600 ₫
[Chỉ giao HN] Gà nướng Tây Bắc nguyên con
[Chỉ giao HN] Gà nướng Tây Bắc nguyên con
280.000 ₫
-6%
[Chỉ giao HCM] - Cánh Gà Giữa - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Cánh Gà Giữa - 1KG
Đã bán 1000+
100.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] Đùi Tỏi Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Đùi Tỏi Gà DTP - 1KG
Đã bán 1000+
75.000 ₫
-32%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Chân gà Mỹ (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Chân gà Mỹ (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 9
99.000 ₫
-26%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Cánh gà khúc giữa (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Cánh gà khúc giữa (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 186
120.000 ₫
-29%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Gà ủ muối hoa tiêu (con 1kg/2vỉ)
Gà ủ muối hoa tiêu (con 1kg/2vỉ)
Đã bán 402
114.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HN] - Cánh gà khúc giữa (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HN] - Cánh gà khúc giữa (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 2
125.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ giao HCM] -  Sụn ức gà NKP (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Sụn ức gà NKP (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 9
110.000 ₫
-26%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HN] - Sụn ức gà NKP (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HN] - Sụn ức gà NKP (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 1
100.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ giao HCM] - Đùi Gà góc tư NKP Đông Lạnh (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Đùi Gà góc tư NKP Đông Lạnh (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 132
75.000 ₫
-26%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HN] - Đùi tỏi Gà NKP Đông lạnh (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HN] - Đùi tỏi Gà NKP Đông lạnh (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 6
75.000 ₫
-29%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ giao HN] - Đùi Gà góc tư  Đông Lạnh NKP (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HN] - Đùi Gà góc tư Đông Lạnh NKP (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 3
80.000 ₫
-29%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ giao HCM] - Đùi tỏi Gà NKP Đông lạnh (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Đùi tỏi Gà NKP Đông lạnh (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 247
71.000 ₫
-26%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HN] - Chân gà Mỹ NKP (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HN] - Chân gà Mỹ NKP (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
85.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ bán HCM] - Đùi Tỏi Gà - Drumstick chicken - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Đùi Tỏi Gà - Drumstick chicken - 500gram
Đã bán 1000+
65.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] Ức gà philê CP 500gr
[Chỉ Giao HCM] Ức gà philê CP 500gr
Đã bán 202
50.000 ₫
Gà dai nguyên con
Gà dai nguyên con
130.000 ₫
Chân gà nguyên xương - 1kg
Chân gà nguyên xương - 1kg
Đã bán 35
80.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
Đã bán 1000+
99.000 ₫
-38%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương - 1KG
Đã bán 855
90.000 ₫
-5%
Gà Ủ Muối Hoa Tiêu - 1 Con
Gà Ủ Muối Hoa Tiêu - 1 Con
Đã bán 115
158.000 ₫
-40%
Gà Ủ Muối Hoa Tiêu - Nửa Con
Gà Ủ Muối Hoa Tiêu - Nửa Con
Đã bán 206
79.000 ₫
-40%
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương  - Thai Lan - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương - Thai Lan - 500gram
Đã bán 220
55.000 ₫
-29%
[Chỉ bán HCM] - Cánh gà khúc giữa - Chicken wing - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Cánh gà khúc giữa - Chicken wing - 500gram
Đã bán 313
78.000 ₫
-16%
Gà Ủ Muối - Nửa Con 500Gr
Gà Ủ Muối - Nửa Con 500Gr
Đã bán 136
120.000 ₫
-40%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Đùi gà tỏi (1kg)
[Chỉ giao HCM] - Đùi gà tỏi (1kg)
Đã bán 585
66.500 ₫
-5%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Nguyên 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Nguyên 1kg
Đã bán 286
100.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
Đã bán 1000+
49.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Đùi Gà Tỏi Lớn - 500g
[Chỉ giao HCM] Đùi Gà Tỏi Lớn - 500g
Đã bán 97
31.000 ₫
-38%
[Chỉ giao HCM] - Ức gà - NK Mỹ - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Ức gà - NK Mỹ - 500gram
Đã bán 822
78.000 ₫
-16%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào