Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `gã nghiện giày`

Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE
Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE
Đã bán 1000+
124.800 ₫
-22%
Giá hội viên TikiNOW: 112.320 ₫
Combo 2 cuốn : Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE + Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins
Combo 2 cuốn : Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE + Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins
Đã bán 6
259.500 ₫
Sách Kinh Tế: Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE (Tái Bản 2019) - (Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng / Câu Chuyện Xây Dựng Thương Hiệu) - Tặng Kèm Postcard Greenlife
Sách Kinh Tế: Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE (Tái Bản 2019) - (Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng / Câu Chuyện Xây Dựng Thương Hiệu) - Tặng Kèm Postcard Greenlife
Đã bán 140
147.500 ₫
Combo Xây Dựng Để Trường Tồn và Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE
Combo Xây Dựng Để Trường Tồn và Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE
Đã bán 10
269.450 ₫
-15%
Combo Sách Kinh Tế Truyền Cảm Hứng Hay Nhất Mọi Thời Đại: Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE + Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình (Bí Kíp Gây Dựng Thành Công Bền Vững Của Mọi Doanh Nhân / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
Combo Sách Kinh Tế Truyền Cảm Hứng Hay Nhất Mọi Thời Đại: Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE + Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình (Bí Kíp Gây Dựng Thành Công Bền Vững Của Mọi Doanh Nhân / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
Đã bán 29
244.500 ₫
Combo Sách Kinh Tế Bán Chạy Của Tháng: Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE + Xây Dựng Để Trường Tồn (Bộ 2 Cuốn Cẩm Nang Xây Dựng Và Gây Dựng Doanh Nghiệp / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
Combo Sách Kinh Tế Bán Chạy Của Tháng: Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE + Xây Dựng Để Trường Tồn (Bộ 2 Cuốn Cẩm Nang Xây Dựng Và Gây Dựng Doanh Nghiệp / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
Đã bán 10
277.900 ₫
Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018)
Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018)
Đã bán 1000+
100.800 ₫
-27%
Những Gã Khổng Lồ Trung Quốc
Những Gã Khổng Lồ Trung Quốc
Đã bán 76
82.300 ₫
-28%
Giá hội viên TikiNOW: 74.070 ₫
Combo Cẩm Nang Xây Dựng Và Phát Triển Doanh Nghiệp: Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE + Từ Tốt Đến Vĩ Đại (Bộ 2 Cuốn Sách Kinh Tế Nhà Lãnh Đạo, Nhà Quản Lý Nên Đọc / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
Combo Cẩm Nang Xây Dựng Và Phát Triển Doanh Nghiệp: Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Của Nhà Sáng Lập NIKE + Từ Tốt Đến Vĩ Đại (Bộ 2 Cuốn Sách Kinh Tế Nhà Lãnh Đạo, Nhà Quản Lý Nên Đọc / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
Đã bán 3
275.000 ₫
 Mã Vân Giày Vải (Tái Bản); Tặng Kèm BookMark
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản); Tặng Kèm BookMark
Đã bán 11
101.000 ₫
-32%
Nghệ Thuật  Đàm Phán Của Gã Khổng Lồ
Nghệ Thuật Đàm Phán Của Gã Khổng Lồ
Đã bán 12
84.000 ₫
Tỷ Phú Bán Giày (Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo)
Tỷ Phú Bán Giày (Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo)
Đã bán 75
97.300 ₫
-30%
Những Gã Khổng Lồ Và Bài Học Tỉ Đô
Những Gã Khổng Lồ Và Bài Học Tỉ Đô
Đã bán 15
108.000 ₫
-30%
Nghệ Thuật  Thuyết Trình Của Gã Khổng Lồ
Nghệ Thuật Thuyết Trình Của Gã Khổng Lồ
Đã bán 2
84.000 ₫
Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ
Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ
Đã bán 7
118.300 ₫
-30%
Gã Mê Giày
Gã Mê Giày
Đã bán 28
117.500 ₫
-26%
Sách - Những gã khổng lồ và bài học tỉ đô
Sách - Những gã khổng lồ và bài học tỉ đô
116.250 ₫
Tỷ Phú Bán Giày (Quà Tặng Card Đánh Dấu Sách Đặc Biệt)
Tỷ Phú Bán Giày (Quà Tặng Card Đánh Dấu Sách Đặc Biệt)
Đã bán 31
97.300 ₫
-30%
Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng Qua Điện Thoại Của Gã Khổng Lồ
Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng Qua Điện Thoại Của Gã Khổng Lồ
Đã bán 11
95.000 ₫
Tỷ Phú Bán Giày (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Tỷ Phú Bán Giày (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Đã bán 2
96.000 ₫
-31%
Sách - Những gã khổng lồ Trung Quốc
Sách - Những gã khổng lồ Trung Quốc
113.000 ₫
Tỷ Phú Bán Giày (Tặng kèm sổ tay)
Tỷ Phú Bán Giày (Tặng kèm sổ tay)
Đã bán 16
129.000 ₫
Nghệ Thuật Thuyết Trình Của Gã Khổng Lồ
Nghệ Thuật Thuyết Trình Của Gã Khổng Lồ
76.000 ₫
-20%
Nghệ Thuật Bán Hàng Của Gã Khổng Lổ (4 Cuốn): Nghệ Thuật Bán Hàng, Nghệ Thuật Đàm Phán, Nghệ Thuật Thuyết Trình Và Bán Hàng Qua Điện Thoại
Nghệ Thuật Bán Hàng Của Gã Khổng Lổ (4 Cuốn): Nghệ Thuật Bán Hàng, Nghệ Thuật Đàm Phán, Nghệ Thuật Thuyết Trình Và Bán Hàng Qua Điện Thoại
Đã bán 68
380.000 ₫
Quà tặng kèm
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản 2017)
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản 2017)
Đã bán 5
104.300 ₫
-30%
Câu Chuyện Khởi Nghiệp Từ Những Gã Khổng Lồ Công Nghệ
Câu Chuyện Khởi Nghiệp Từ Những Gã Khổng Lồ Công Nghệ
Đã bán 23
96.000 ₫
-31%
Những Gã Khổng Lồ Xanh: Từ Doanh Nghiệp Bền Vững Đến Tập Đoàn Tỷ Đô
Những Gã Khổng Lồ Xanh: Từ Doanh Nghiệp Bền Vững Đến Tập Đoàn Tỷ Đô
Đã bán 3
122.500 ₫
-23%
Sách Nghệ Thuật Thuyết Trình Và Đàm Phán Bán Hàng Của Gã Khổng Lồ (2 cuốn)
Sách Nghệ Thuật Thuyết Trình Và Đàm Phán Bán Hàng Của Gã Khổng Lồ (2 cuốn)
Đã bán 5
149.000 ₫
-22%
Combo Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) + Phân Tích Chứng Khoán (2 Cuốn)
Combo Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) + Phân Tích Chứng Khoán (2 Cuốn)
615.000 ₫
Combo Sách Doanh Nhân : Mã Vân Giày Vải + Lý Gia Thành – “Ông Chủ Của Những Ông Chủ” Trong Giới Kinh Doanh Hồng Kông
Combo Sách Doanh Nhân : Mã Vân Giày Vải + Lý Gia Thành – “Ông Chủ Của Những Ông Chủ” Trong Giới Kinh Doanh Hồng Kông
Đã bán 2
221.900 ₫
-23%
Sách Doanh Nhân - Sách Mã Vân Giày Vải (Tái Bản 2017)
Sách Doanh Nhân - Sách Mã Vân Giày Vải (Tái Bản 2017)
Đã bán 3
100.000 ₫
-33%
Combo giúp nâng cao tài chính: Ổn Định Hay Tự Do + Tài Lẻ Đẻ Ra Tiền (Nhật Ký Mưu Sinh Của “Con Nghiện” Tự Do)
Combo giúp nâng cao tài chính: Ổn Định Hay Tự Do + Tài Lẻ Đẻ Ra Tiền (Nhật Ký Mưu Sinh Của “Con Nghiện” Tự Do)
Đã bán 6
205.500 ₫
Combo Câu Chuyện Khởi Nghiệp Của Những Gã Khổng Lồ Công Nghệ + The Big Nine ( 2 Cuốn )
Combo Câu Chuyện Khởi Nghiệp Của Những Gã Khổng Lồ Công Nghệ + The Big Nine ( 2 Cuốn )
Đã bán 1
261.000 ₫
Combo Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) + Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng (Tái Bản 2018) (2 Cuốn)
Combo Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) + Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng (Tái Bản 2018) (2 Cuốn)
Đã bán 1
199.000 ₫
Combo Sách Kinh Tế : Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ + Warren Buffett - Nhà Đầu Tư Vĩ Đại Nhất Thế Giới Dưới Góc Nhìn Truyền Thông
Combo Sách Kinh Tế : Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ + Warren Buffett - Nhà Đầu Tư Vĩ Đại Nhất Thế Giới Dưới Góc Nhìn Truyền Thông
Đã bán 1
321.000 ₫
Sách - Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) - Alphabooks
Sách - Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) - Alphabooks
109.000 ₫
-22%
Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản)
Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản)
Đã bán 1
97.300 ₫
-30%
Bộ Sách Bán Hàng Đỉnh Cao: 151 Ý Tưởng Chinh Phục Khách Hàng Thành Công, 151 Ý Tưởng Quảng Cáo Hút Khách Hàng, Nghệ Thuật Đàm Phán Và Bán Hàng Của Gã Khổng Lồ
Bộ Sách Bán Hàng Đỉnh Cao: 151 Ý Tưởng Chinh Phục Khách Hàng Thành Công, 151 Ý Tưởng Quảng Cáo Hút Khách Hàng, Nghệ Thuật Đàm Phán Và Bán Hàng Của Gã Khổng Lồ
Đã bán 1
299.000 ₫
-30%
Quà tặng kèm
Sách Bán Hàng: Nghệ Thuật Bán Hàng Qua Điện Thoại, Nghệ Thuật Thuyết Trình, Nghệ Thuật Đàm Phán Và Nghệ Thuật Bán Hàng Của Gã Khổng Lồ (Bộ 4 Cuốn)
Sách Bán Hàng: Nghệ Thuật Bán Hàng Qua Điện Thoại, Nghệ Thuật Thuyết Trình, Nghệ Thuật Đàm Phán Và Nghệ Thuật Bán Hàng Của Gã Khổng Lồ (Bộ 4 Cuốn)
Đã bán 1
380.000 ₫
Quà tặng kèm
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản) (Tặng Cây Viết Galaxy)
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản) (Tặng Cây Viết Galaxy)
Đã bán 1
102.000 ₫
Combo Sách Doanh Nhân : Tỷ Phú Bán Giày + Tự Truyện Andrew Carnegie - Từ Cậu Bé Nghèo Khó Trở Thành Tý Phú Thép Giàu Nhất Nước Mỹ
Combo Sách Doanh Nhân : Tỷ Phú Bán Giày + Tự Truyện Andrew Carnegie - Từ Cậu Bé Nghèo Khó Trở Thành Tý Phú Thép Giàu Nhất Nước Mỹ
Đã bán 3
318.660 ₫
Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) (Tặng Kèm Bookmark )
Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) (Tặng Kèm Bookmark )
Đã bán 2
130.660 ₫
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản) (Quà Tặng: Cây Viết Black)
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản) (Quà Tặng: Cây Viết Black)
Đã bán 1
102.000 ₫
Nghệ Thuật  Bán Hàng Của Gã Khổng Lồ
Nghệ Thuật Bán Hàng Của Gã Khổng Lồ
Đã bán 7
84.000 ₫
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản) (Tặng kèm Tickbook)
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản) (Tặng kèm Tickbook)
Đã bán 2
107.280 ₫
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản) Tặng BookMark Romantic
Mã Vân Giày Vải (Tái Bản) Tặng BookMark Romantic
100.000 ₫
-33%
Combo Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện+Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng Qua Điện Thoại Của Gã Khổng Lồ
Combo Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện+Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng Qua Điện Thoại Của Gã Khổng Lồ
Đã bán 1
233.000 ₫
Combo 3 Cuốn 9 Chiến Lược Quyền Lực Cho Một Định Hướng Khởi Nghiệp + Nghệ Thuật Thuyết Trình Của Gã Khổng Lồ + 30 Ngày Giải Mã Chiến Lược Marketing Online Thành Công
Combo 3 Cuốn 9 Chiến Lược Quyền Lực Cho Một Định Hướng Khởi Nghiệp + Nghệ Thuật Thuyết Trình Của Gã Khổng Lồ + 30 Ngày Giải Mã Chiến Lược Marketing Online Thành Công
Đã bán 1
172.000 ₫