icon-search
header_header_account_imgTài khoản
header-icon-location

Giao đến:

Bạn muốn giao hàng tới đâu?
tiki

Hbr giá tốt, giảm giá đến 40% - Tháng 3, 2023 | Mua Ngay | Tiki

HBR ON POINT - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân (Trọn Bộ 9 Cuốn)

Đã bán 8
1.738.000
-10%
Tặng tới 43 ASA (9k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục (Tái Bản 2018)

4.8
Đã bán 847
79.800
-33%
Tặng tới 2 ASA (415 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 10 Cuốn : Bộ HBR Press

5
Đã bán 81
693.000
-30%
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo + HBR Cẩm Nang Quản Lý

5
Đã bán 5
279.000
-30%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ HBR Phát Triển Sự Nghiệp

5
Đã bán 32
605.000
-25%
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tặng kèm Tickbook)

89.000
-10%
Tặng tới 2 ASA (462 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Cẩm Nang Doanh Nhân - Hành Trang Khởi Sự Doanh Nghiệp Thời Hiện Đại

5
Đã bán 110
138.000
-31%
Tặng tới 3 ASA (717 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo HBR Cẩm Nang Doanh Nhân + HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo

280.000
-30%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

HBR Cẩm Nang Quản Lý - 17 Kỹ Năng Quản Lý Có Tâm Và Có Tầm

169.150
-15%
Tặng tới 4 ASA (879 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR ON - Quản Lý Sự Thay Đổi

5
Đã bán 6
250.000
-7%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

HBR Onpoint 2021: Tái Sáng Tạo Về Nhân Sự (Tái Bản 2022)

5
Đã bán 5
228.650
-15%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản 2017)

4.3
Đã bán 1039
76.700
-36%
Tặng tới 2 ASA (398 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Guide 2021: Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Sâu Từ Harvard Business Review ( Bộ 10 cuốn + tặng kèm boxset)

5
Đã bán 13
832.000
-30%
Tặng tới 21 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Quà tặng
Giao tiết kiệm
official_store

HBR ON - Quản lý bản thân (Tái bản 2022)

4
Đã bán 23
228.000
-15%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

HBR On - Xây Dựng Tổ Chức Học Tập

228.650
-15%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR ON - Marketing Chiến Lược (Harvard Business Review On Stratery)

Đã bán 5
155.000
-22%
Tặng tới 4 ASA (805 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo

4.8
Đã bán 58
139.000
-30%
Tặng tới 3 ASA (722 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

HBR ON - Xây Dựng Tổ Chức Học Tập (Tái Bản)

Đã bán 3
214.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục (Quà Tặng Tickbook)

82.824
Tặng tới 2 ASA (430 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ HBR Guide (Bộ 10 Cuốn) (Tái Bản 2021)

975.800
-18%
Tặng tới 24 ASA (5k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Sách Kinh Doanh Harvard Business Review: HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo + HBR Cẩm Nang Doanh Nhân

Đã bán 2
338.300
-15%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ 3 Cuốn HBR OnPoint 2021: Sức Bật Sau Khủng Hoảng + Tái Sáng Tạo Về Nhân Sự + Các Nhà Quản Lý Mới

5
Đã bán 22
417.900
-30%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Quà tặng
Giao tiết kiệm
official_store

HBR On Point - Xây Dựng Tổ Chức Học Tập

5
Đã bán 18
212.000
-21%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR On Point - Sức Bật Trong Sự Nghiệp.

5
Đã bán 15
212.000
-21%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

HBR ON - Chiến Lược Số Trong Kỷ Nguyên Kết Nối

4
Đã bán 3
228.650
-15%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản)

5
Đã bán 25
79.200
-20%
Tặng tới 2 ASA (411 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR On- Quản Lý Sự Thay Đổi (Harvard Business Review On Stratery)

5
Đã bán 10
188.300
-30%
Tặng tới 5 ASA (978 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR ON - Truyền Thông Giao Tiếp (Harvard Business Review On Stratery)

5
Đã bán 6
139.000
-30%
Tặng tới 3 ASA (722 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Harvard Business Review On Stratery)

5
Đã bán 7
139.300
-30%
Tặng tới 3 ASA (724 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Onpoint 2021: Quản Lý Rủi Ro (Tái Bản 2022)

Đã bán 3
215.200
-20%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - HBR OnPoint 2021- Quý I - Quản Lý Xuyên Khủng Hoảng (Combo 3 cuốn)

Đã bán 1
507.450
-15%
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

HBR Onpoint 2021: Các Nhà Quản Lý Mới (Tái Bản 2022)

Đã bán 4
228.650
-15%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ 3 HBR Onpoint 2022

5
Đã bán 14
564.900
-30%
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

HBR - TÁI SÁNG TẠO VỀ NHÂN SỰ (Tặng kèm bookmark Bamboo Books)

Đã bán 22
228.650
-15%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR On - Nền Tảng Và Hệ Sinh Thái Trong Chiến Lược Kinh Doanh

Đã bán 2
215.200
-20%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Nền Tảng Và Hệ Sinh Thái Trong Chiến Lược Kinh Doanh

213.900
-20%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Onpoint 2021: Quản Lý Trong Bối Cảnh Suy Thoái (Tái Bản 2022)

Đã bán 2
215.200
-20%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo

5
Đã bán 17
139.000
-30%
Tặng tới 3 ASA (722 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Sách - ( Combo 10 cuốn ) - Harvard Business Review: HBR 20 phút

Đã bán 1
693.000
-30%
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Quà tặng
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Harvard Business Review: HBR 20 phút (Kèm Box): Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp

4.8
Đã bán 67
693.000
-30%
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào