Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `luật`

Từ điển pháp luật Việt Nam
GIAO SIÊU TỐC 2H

Từ điển pháp luật Việt Nam

Đã bán 200
265.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Đã bán 994
52.000 ₫
Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Đã bán 601
44.280 ₫
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Đã bán 183
82.800 ₫
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
GIAO SIÊU TỐC 2H

Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019

Đã bán 1000+
40.000 ₫
Luật Chứng Khoán

Luật Chứng Khoán

Đã bán 52
65.000 ₫
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
GIAO SIÊU TỐC 2H

Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai

Đã bán 966
175.000 ₫
Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015)

Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015)

Đã bán 35
18.270 ₫
Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

Đã bán 324
35.000 ₫
Luật Thương Mại (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)

Luật Thương Mại (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)

Đã bán 20
27.500 ₫
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Đã bán 3
47.500 ₫
Sách Bộ luật Tố tụng Hình Sự Hiện Hành - Tái Bản Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Sách Bộ luật Tố tụng Hình Sự Hiện Hành - Tái Bản Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Đã bán 224
101.000 ₫
Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)

Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)

Đã bán 35
21.000 ₫
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020

Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020

Đã bán 70
78.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp

Đã bán 65
98.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
GIAO TRONG NGÀY

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 281
248.000 ₫
Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ SUng Năm 2018)

Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ SUng Năm 2018)

Đã bán 74
32.750 ₫
Luật Đầu Tư (Hiện Hành)

Luật Đầu Tư (Hiện Hành)

Đã bán 94
61.000 ₫
Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu Và Các Chính Sách Thuế Mới Nhất
GIAO TRONG NGÀY

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu Và Các Chính Sách Thuế Mới Nhất

Đã bán 79
250.000 ₫
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (Hiện Hành)

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (Hiện Hành)

Đã bán 43
12.180 ₫
Sách - Luật công chứng

Sách - Luật công chứng

Đã bán 54
20.000 ₫
Bộ Luật Lao Động Hiện Hành (Mới Nhất) Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa XIV
GIAO SIÊU TỐC 2H

Bộ Luật Lao Động Hiện Hành (Mới Nhất) Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa XIV

Đã bán 209
75.000 ₫
-37%
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 6
152.000 ₫
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Đã bán 1000+
95.000 ₫
Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)

Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)

Đã bán 87
74.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

Đã bán 49
45.500 ₫
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)

Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)

Đã bán 99
35.500 ₫
Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)

Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)

Đã bán 89
259.000 ₫
-13%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Đã bán 54
174.000 ₫
 Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Đã bán 80
220.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Đã bán 28
45.000 ₫
Luật Thương Mại (Hiện Hành) (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)

Luật Thương Mại (Hiện Hành) (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)

Đã bán 212
39.200 ₫
Kinh Doanh Sành Luật (Ứng Dụng Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Quy Định Liên Quan)

Kinh Doanh Sành Luật (Ứng Dụng Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Quy Định Liên Quan)

Đã bán 66
102.600 ₫
ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CHUYÊN NGHIỆP

ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CHUYÊN NGHIỆP

220.000 ₫
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)

Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)

Đã bán 32
51.300 ₫
Chỉ dẫn áp dụng Bộ Luật Dân sự 2015
GIAO TRONG NGÀY

Chỉ dẫn áp dụng Bộ Luật Dân sự 2015

Đã bán 128
230.000 ₫
Luật Trọng Tài Thương Mại (Hiện Hành)

Luật Trọng Tài Thương Mại (Hiện Hành)

Đã bán 26
19.950 ₫
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang

Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang

Đã bán 447
800.000 ₫
Quà tặng kèm
Luật Xây Dựng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Thi Công

Luật Xây Dựng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Thi Công

Đã bán 32
233.000 ₫
Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Đã bán 29
55.000 ₫
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Đã bán 88
36.000 ₫
Chỉ Dẫn Pháp Luật Về Một Số Lĩnh Vực Thuế

Chỉ Dẫn Pháp Luật Về Một Số Lĩnh Vực Thuế

135.000 ₫
Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 25
137.000 ₫
Sổ Tay Pháp Luật Lao Động (Tái Bản 2021)

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động (Tái Bản 2021)

Đã bán 24
217.500 ₫
Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Đã bán 66
145.000 ₫
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)

Đã bán 15
54.000 ₫
Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 24
150.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)

Đã bán 92
98.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào