Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `luật ngân sách nhà nước`:

3k+ kết quả

Sách - Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách - Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 17
45.500 ₫
-30%
Sách - Luật Ngân Sách Nhà Nước
Sách - Luật Ngân Sách Nhà Nước
Đã bán 12
17.500 ₫
-30%
Sách Luật Ngân Sách Nhà Nước Năm 2015 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Luật Ngân Sách Nhà Nước Năm 2015 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 4
22.000 ₫
Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 4
230.000 ₫
-34%
Luật Ngân Sách Nhà Nước (Có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017)
Luật Ngân Sách Nhà Nước (Có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017)
Đã bán 9
25.000 ₫
Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách Nhà Nước
Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách Nhà Nước
Đã bán 6
260.000 ₫
-26%
Sách Tìm Hiểu Luật Ngân Sách Nhà Nước Năm 2015
Sách Tìm Hiểu Luật Ngân Sách Nhà Nước Năm 2015
Đã bán 1
40.000 ₫
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước, Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Quản Lý Sử Dụng Chi Tiêu Nội Bộ, Thanh Toán, Quyết Toán Nguồn Vốn Ngân Sách
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước, Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Quản Lý Sử Dụng Chi Tiêu Nội Bộ, Thanh Toán, Quyết Toán Nguồn Vốn Ngân Sách
Đã bán 2
250.000 ₫
-25%
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Chủ Tịch, Kế Toán, Xã, Phường, Thị Trấn Về Chế Độ Kế Toán, Thu Chi Ngân Sách Nhà Nước ( Áp Dụng 01-01-2020)
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Chủ Tịch, Kế Toán, Xã, Phường, Thị Trấn Về Chế Độ Kế Toán, Thu Chi Ngân Sách Nhà Nước ( Áp Dụng 01-01-2020)
Đã bán 6
279.000 ₫
-20%
Sách Combo Kinh Doanh Sành Luật Và Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý (Luật Sư Trương Thanh Đức - Trọng Tài Viên VAIC)
Sách Combo Kinh Doanh Sành Luật Và Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý (Luật Sư Trương Thanh Đức - Trọng Tài Viên VAIC)
Đã bán 11
270.000 ₫
-17%
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Đã bán 12
14.000 ₫
-30%
Sách Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Sách Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đã bán 4
115.000 ₫
Sách luật nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách luật nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 15
58.000 ₫
-17%
Sách Quy định pháp luật về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo Luật đất đai năm 2013
Sách Quy định pháp luật về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo Luật đất đai năm 2013
Đã bán 7
56.000 ₫
Sách - luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Sách - luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Đã bán 16
17.000 ₫
-32%
Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước (Hiện Hành)
Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước (Hiện Hành)
Đã bán 4
23.000 ₫
Thể Chế Pháp Lý Về Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Nước Ta Hiện Nay - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (Sách Chuyên Khảo)
Thể Chế Pháp Lý Về Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Nước Ta Hiện Nay - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (Sách Chuyên Khảo)
Đã bán 8
66.880 ₫
-12%
Sách Luật Đấu Thầu Năm 2013 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
Sách Luật Đấu Thầu Năm 2013 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
Đã bán 1
45.000 ₫
Sách - luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Nhà Sách Dân Hiền)
Sách - luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Nhà Sách Dân Hiền)
Đã bán 15
25.000 ₫
Sách Luật Đấu Thầu Năm 2013 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư  Năm 2015 - NXB Quốc Gia Sự Thật
Sách Luật Đấu Thầu Năm 2013 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Năm 2015 - NXB Quốc Gia Sự Thật
Đã bán 5
37.000 ₫
Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Luật Nhà Ở – Tăng Cường Chấn Chỉnh Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Giá Đất, Tiền Thuê Đất, Cấp Đổi Sổ, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất
Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Luật Nhà Ở – Tăng Cường Chấn Chỉnh Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Giá Đất, Tiền Thuê Đất, Cấp Đổi Sổ, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất
Đã bán 7
276.000 ₫
-35%
Kiểm Soát Mang Tính Quyền Lực Nhà Nước Đối Với Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay - Sách Chuyên Khảo
Kiểm Soát Mang Tính Quyền Lực Nhà Nước Đối Với Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay - Sách Chuyên Khảo
Đã bán 4
158.400 ₫
-12%
Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Và Thị Trường Trong Điều Kiện Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa - Thực Trạng, Vấn Đề Và Định Hướng Chính Sách
Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Và Thị Trường Trong Điều Kiện Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa - Thực Trạng, Vấn Đề Và Định Hướng Chính Sách
Đã bán 1
173.000 ₫
-15%
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Các Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Các Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước
Đã bán 2
70.000 ₫
Luật Đất Đai_Quy Định Về Giá Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Và Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất
Luật Đất Đai_Quy Định Về Giá Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Và Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất
325.000 ₫
-18%
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luật Các Tổ Chức Tín Dụng - Quy Định Về Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay Bảo Đảm An Toàn, Giữ Bí Mật Đối Với Khách Hàng
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luật Các Tổ Chức Tín Dụng - Quy Định Về Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay Bảo Đảm An Toàn, Giữ Bí Mật Đối Với Khách Hàng
Đã bán 36
250.000 ₫
-29%
Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai, Nhà Ở Tra Cứu Các Loại Thuế Mới Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở
Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai, Nhà Ở Tra Cứu Các Loại Thuế Mới Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở
550.000 ₫
-33%
Sách Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Hiện Hành (Năm 2015) - Xuất Bản Năm 2020
Sách Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Hiện Hành (Năm 2015) - Xuất Bản Năm 2020
Đã bán 2
57.000 ₫
-11%
Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 2) Phương Thức Quản Lý Nhà Nước
Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 2) Phương Thức Quản Lý Nhà Nước
Đã bán 11
124.950 ₫
-15%
Sách Tìm Hiểu Luật Nhà Ở Năm 2014
Sách Tìm Hiểu Luật Nhà Ở Năm 2014
Đã bán 1
36.000 ₫
Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước
Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước
14.000 ₫
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công - Những Quy Định Mới Về Đầu Tư, Mua Sắm, Sử Dụng, Điều Chuyển, Thanh Lý, Bán Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công - Những Quy Định Mới Về Đầu Tư, Mua Sắm, Sử Dụng, Điều Chuyển, Thanh Lý, Bán Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị, Tổ Chức
Đã bán 11
288.400 ₫
-18%
Sách Nhà nước- Tôn giáo- Luật pháp - Xuất Bản Năm 2015 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Nhà nước- Tôn giáo- Luật pháp - Xuất Bản Năm 2015 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
94.000 ₫
Tài Liệu Hướng Dẫn Môn Học Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật
Tài Liệu Hướng Dẫn Môn Học Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật
107.000 ₫
Sách Thực Hiện Chức Năng Giám Sát Quyền Lực Nhà Nước Của Quốc Hội Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Thực Hiện Chức Năng Giám Sát Quyền Lực Nhà Nước Của Quốc Hội Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
93.000 ₫
-11%
Sách - Luật Nhà Ở (Tái Bản Năm 2020)
Sách - Luật Nhà Ở (Tái Bản Năm 2020)
Đã bán 8
21.000 ₫
-30%
Sách Luật Kiểm Toán Nhà Nước Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019)
Sách Luật Kiểm Toán Nhà Nước Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019)
20.000 ₫
Sách Quản Lý Nhà Nước Đối Với Doanh Nghiệp Thuộc Khu Vực Kinh Tế Tư Nhân Ở Việt Nam Hiện Nay
Sách Quản Lý Nhà Nước Đối Với Doanh Nghiệp Thuộc Khu Vực Kinh Tế Tư Nhân Ở Việt Nam Hiện Nay
Đã bán 2
129.000 ₫
Sách Xây Dựng Và Vận Hành Bộ Máy Quản Lý Nhà Nước - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Hiện Nay
Sách Xây Dựng Và Vận Hành Bộ Máy Quản Lý Nhà Nước - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Hiện Nay
Đã bán 2
84.000 ₫
Sách - Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam (Nhà Sách Dân Hiền)
Sách - Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam (Nhà Sách Dân Hiền)
Đã bán 4
49.000 ₫
-30%
Sách Cẩm Nang Pháp Luật Về Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài Và Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần - Xuất Bản Năm 2014
Sách Cẩm Nang Pháp Luật Về Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài Và Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần - Xuất Bản Năm 2014
52.000 ₫
Sách Luật Nhà Ở Năm 2014 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Luật Nhà Ở Năm 2014 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
50.000 ₫
Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Luật Nhà ở – Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất, tiền thuê đất, cấp đổi sổ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Luật Nhà ở – Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất, tiền thuê đất, cấp đổi sổ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Đã bán 2
395.000 ₫
-7%
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (Tái Bản 2020)
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (Tái Bản 2020)
Đã bán 9
230.700 ₫
-42%
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Trong Bối Cảnh Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa (Sách chuyên khảo) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Trong Bối Cảnh Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa (Sách chuyên khảo) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 1
105.000 ₫
-20%
Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Hỏi Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai, Tách Thửa, Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất Và Bồi Thường, Giải Tỏa
Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Hỏi Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai, Tách Thửa, Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất Và Bồi Thường, Giải Tỏa
Đã bán 1
550.000 ₫
-33%
Sách Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước Bảo Đảm Vai Trò Chủ Đạo Của Kinh Tế Nhà Nước Trrong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
Sách Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước Bảo Đảm Vai Trò Chủ Đạo Của Kinh Tế Nhà Nước Trrong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
Đã bán 1
97.000 ₫
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Áp Dụng Từ Năm Ngân Sách 2018)
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Áp Dụng Từ Năm Ngân Sách 2018)
Đã bán 5
250.000 ₫
-29%