Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `luật hình sự`

Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 126
118.000
Tặng tới 3 ASA (951 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 407
116.000
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

4.8
Đã bán 90
62.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Thi Hành Án Hình Sự

5
Đã bán 25
40.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự

4.5
Đã bán 232
250.000
Tặng tới 28 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Sách Bộ luật Tố tụng Hình Sự Hiện Hành - Tái Bản Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 202
127.000
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

5
Đã bán 108
114.000
Tặng tới 3 ASA (919 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật tố tụng dân sự + Bộ luật tố tụng hình sự

4.5
Đã bán 36
126.000
Tặng tới 14 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 95
133.000
Tặng tới 15 ASA (5k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng

181.000
Tặng tới 20 ASA (6k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

5
Đã bán 1
83.000
Tặng tới 9 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021

5
Đã bán 42
74.000
Tặng tới 2 ASA (597 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)

195.000
Tặng tới 33 ASA (11k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Hướng dẫn môn học Luật hình sự tập 1 Phần chung

Đã bán 1
105.000
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

4.6
Đã bán 78
280.000
-47%
Tặng tới 31 ASA (10k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ Hai: Các Tội Phạm - Chương XXI - (Bình Luận Chuyên Sâu)

5
Đã bán 6
230.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)

5
Đã bán 87
192.000
-36%
Tặng tới 21 ASA (7k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam Phần Chung

Đã bán 1
58.000
Tặng tới 1 ASA (468 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Combo Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành

Đã bán 2
813.000
-30%
Tặng tới 89 ASA (29k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự”

Đã bán 1
221.000
Tặng tới 38 ASA (12k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

5
Đã bán 20
256.000
Tặng tới 44 ASA (14k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 - Phần thứ hai: Các tội phạm (Chương XIV: Các tội xp tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người) - Bình luận chuyên sâu

Đã bán 3
213.000
-15%
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật dân sự + Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

5
Đã bán 16
124.000
Tặng tới 14 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

- 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong bộ luật hình sự (hiện hành) (tái bản có sửa chữa, bổ sung năm 2022)

Đã bán 1
198.000
-8%
Tặng tới 22 ASA (7k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4.3
Đã bán 37
62.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

4.8
Đã bán 59
55.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm

4.5
Đã bán 76
340.000
-15%
Tặng tới 58 ASA (19k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam

5
Đã bán 5
49.000
Tặng tới 1 ASA (395 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Hình Sự Việt Nam Quyển 1 (Phần Chung) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)

5
Đã bán 36
175.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019 (Tái Bản 2020)

4.6
Đã bán 32
56.250
Tặng tới 1 ASA (454 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

5
Đã bán 159
46.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 6 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) của tác giả Đinh Văn Quế (Bình luận chuyên sâu)

5
Đã bán 55
1.330.000
-17%
Tặng tới 146 ASA (47k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

4.5
Đã bán 180
260.000
Tặng tới 29 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo

4.6
Đã bán 28
61.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Combo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 18
334.000
-21%
Tặng tới 37 ASA (12k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự năm 2015 ( Phần Thứ Hai – Các Tội Phạm ) Chương XXIV Các Tội Hoạt Động Tư Pháp

Đã bán 1
257.000
-14%
Tặng tới 44 ASA (14k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015, Phần Những Quy Định Chung – ThS. Đinh Văn Quế

4.7
Đã bán 11
127.500
-15%
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

So sánh đối chiếu bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009 và Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Đã bán 2
195.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

4.8
Đã bán 137
340.000
-15%
Tặng tới 37 ASA (12k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

5
Đã bán 234
245.000
-18%
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào