tiki
official_store

Trà sữa trân châu truyền thống Tearoma (250gr/ hộp)

5
Đã bán 577
37.000
-3%
Tặng tới 4 ASA (932 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà sữa trân châu Tearoma truyền thống 250g/hộp

5
Đã bán 14
76.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà Tearoma hòa tan vị Tắc mật ong hộp 196g (14 gói x 14g)

5
Đã bán 2
64.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Trà sữa trân châu truyền thống Tearoma (Hộp 250g, 5 gói trà sữa x 22g, 5 gói trân châu x 28g)

4
Đã bán 2
38.000
Tặng tới 4 ASA (957 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tearoma Trà Lài - Hộp 100g

65.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tearoma Trà Sen túi lọc 20 gói x 2g

26.600
Tặng tới 3 ASA (670 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

[MUA 1 TẶNG 1] Trà Lài Tearoma (100gr/ hộp)

Đã bán 5
65.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

[MUA 2 TẶNG 1] Trà Tearoma hòa tan hộp 196g (14 gói x 14g) - Tắc mật ong

64.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

[MUA 2 TẶNG 1] Trà sữa trân châu truyền thống Tearoma (250gr/ hộp)

Đã bán 6
76.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Trà Tearoma hòa tan vị Tắc mật ong hộp 196g (14 gói x 14g)

Đã bán 5
32.000
Tặng tới 4 ASA (806 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà Tearoma hòa tan vị Đào hộp 196g (14 gói x 14g)

Đã bán 3
64.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà sữa trân châu Tearoma truyền thống 250g/hộp

Đã bán 3
76.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tearoma Trà Oolong - Hộp 100g

85.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tearoma Trà Sen - Hộp 100g

Đã bán 1
65.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tearoma Trà Oolong túi lọc Hộp 20 gói x 2gr

Đã bán 3
28.000
Tặng tới 3 ASA (705 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Trà Tearoma hòa tan vị Đào hộp 196g (14 gói x 14g)

Đã bán 3
32.000
Tặng tới 4 ASA (806 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tearoma Trà Đào túi lọc 20 gói x 2 gr

Đã bán 15
28.000
Tặng tới 3 ASA (705 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà Lài Tearoma (100gr/ hộp)

130.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà túi lọc Sen Tearoma (Hộp 20gói x 2gr)

Đã bán 2
56.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

[MUA 1 TẶNG 1] Trà Oolong Tearoma (100gr/ hộp)

85.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

[MUA 1 TẶNG 1] Trà Sen Tearoma (100gr/ hộp)

65.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà Sen Tearoma (100gr/ hộp)

130.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà Ô long Tearoma (100gr/ hộp)

170.000
Tặng tới 19 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà túi lọc Lài Tearoma (Hộp 20gói x 2gr)

Đã bán 3
56.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Mua 2 tặng 1 - Trà túi lọc Đào Tearoma (Hộp 20gói x 2gr)

Đã bán 1
56.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

[MUA 2 TẶNG 1] Trà túi lọc Sen Tearoma (Hộp 20gói x 2gr)

Đã bán 1
56.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tearoma Trà Lài túi lọc 20 gói x 2g

Đã bán 1
28.000
Tặng tới 3 ASA (705 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

MUA 1 TẶNG 1 - Cà phê sữa đá The Coffee House 220g tặng Trà Oolong Tearoma 40g

59.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

[MUA 2 TẶNG 1] Trà Tearoma hòa tan hộp 196g (14 gói x 14g) - Đào

64.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

MUA 1 TẶNG 1 - Cà phê sữa đá The Coffee House 220g tặng Trà Oolong Tearoma 40g

1
Đã bán 2
59.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Trà Túi Lọc Sen Tearoma (40g/hộp)

35.000
Giao tiết kiệm
official_store

Trà Túi Lọc Lài Tearoma (40g/hộp)

35.000
Giao tiết kiệm
official_store

[MUA 2 TẶNG 1] Trà túi lọc Lài Tearoma (Hộp 20gói x 2gr)

56.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Trà Túi Lọc Olong Tearoma (40g/hộp)

35.000
Giao tiết kiệm
official_store

Trà Túi Lọc Đào Tearoma (40g/hộp)

35.000
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào