Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `văn kiện đại hội đảng lần thứ 13`:

159 kết quả

Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII (2 tập)
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII (2 tập)
Đã bán 178
91.200 ₫
-5%
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII (gồm 2 tập)
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII (gồm 2 tập)
Đã bán 43
96.000 ₫
Những Nội Dung Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội XIII Của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)
Những Nội Dung Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội XIII Của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)
Đã bán 12
75.650 ₫
-15%
Văn Kiện Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa XIII Và Danh Sách Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng
Văn Kiện Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa XIII Và Danh Sách Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng
Đã bán 2
270.000 ₫
-32%
Sách Tổng Tập Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIX Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Sách Tổng Tập Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIX Đảng Cộng Sản Trung Quốc
82.000 ₫
Sách Bác Hồ Với Đại Hội Đảng  (Tái Bản Lần Thứ Ba)
Sách Bác Hồ Với Đại Hội Đảng (Tái Bản Lần Thứ Ba)
62.000 ₫
Chuẩn Bị Thật Tốt Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng
Chuẩn Bị Thật Tốt Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng
52.000 ₫
-10%
Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII
Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII
40.000 ₫
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng - Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Tổ Chức Đảng Cơ Sở
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng - Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Tổ Chức Đảng Cơ Sở
Đã bán 12
225.000 ₫
-36%
Tài Liệu Hướng Dẫn Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng
Tài Liệu Hướng Dẫn Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng
50.184 ₫
-2%
Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp - Chỉ Đạo Công Tác Đại Hội Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng
Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp - Chỉ Đạo Công Tác Đại Hội Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng
250.000 ₫
-29%
Tăng Cường Xây Dựng Tổ Chức Đảng Công Tác Chuẩn Bị Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng
Tăng Cường Xây Dựng Tổ Chức Đảng Công Tác Chuẩn Bị Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng
Đã bán 3
279.800 ₫
-20%
Vấn Đề Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Trong Văn Kiện Đại Hội XII
Vấn Đề Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Trong Văn Kiện Đại Hội XII
47.000 ₫
Hướng dẫn một số nội dung về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- Các văn kiện, quyết định mới nhất của ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị
Hướng dẫn một số nội dung về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- Các văn kiện, quyết định mới nhất của ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị
Đã bán 1
257.000 ₫
-27%
Bộ Luật Lao Động Hiện Hành (Mới Nhất) Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa XIV
Bộ Luật Lao Động Hiện Hành (Mới Nhất) Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa XIV
Đã bán 95
69.000 ₫
-42%
Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Trung Quốc Từ Sau Đại Hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Trung Quốc Từ Sau Đại Hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Đã bán 13
61.600 ₫
-12%
Võ Nguyên Giáp - Một Cuộc Đời (Xuất Bản Lần Thứ Ba - Năm 2018)
Võ Nguyên Giáp - Một Cuộc Đời (Xuất Bản Lần Thứ Ba - Năm 2018)
Đã bán 5
30.000 ₫
Sách Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Sách Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đã bán 4
115.000 ₫
Nghiên Cứu Hồ Chí Minh - Một Số Công Trình Tuyển Chọn Tập 2 : Văn Hóa - Đạo Đức - Xã Hội (Bìa Cứng)
Nghiên Cứu Hồ Chí Minh - Một Số Công Trình Tuyển Chọn Tập 2 : Văn Hóa - Đạo Đức - Xã Hội (Bìa Cứng)
Đã bán 9
228.250 ₫
-17%
Đảng Chính Trị Và Nhóm Lợi Ích Trong Các Nền Dân Chủ Phương Tây Hiện Đại
Đảng Chính Trị Và Nhóm Lợi Ích Trong Các Nền Dân Chủ Phương Tây Hiện Đại
Đã bán 16
85.000 ₫
-15%
Những Điều Cần Biết Về Ký Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Dân Sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Những Điều Cần Biết Về Ký Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Dân Sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 2
55.000 ₫
-5%
9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành) - (Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung)
9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành) - (Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 6
150.450 ₫
-15%
Lời Mời Đến Với Xã Hội Học - Một Góc Nhìn Nhân Văn
Lời Mời Đến Với Xã Hội Học - Một Góc Nhìn Nhân Văn
Đã bán 31
100.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp - Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV
Luật Doanh Nghiệp - Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV
Đã bán 3
259.900 ₫
-39%
Combo 2 Cuốn Sách Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh) + Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Song Ngữ Việt – Anh)
Combo 2 Cuốn Sách Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh) + Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Song Ngữ Việt – Anh)
Đã bán 8
277.000 ₫
-55%
Cẩm Nang Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp
Cẩm Nang Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp
Đã bán 5
47.000 ₫
Bác Hồ Với Các Kỳ Đại Hội Đảng
Bác Hồ Với Các Kỳ Đại Hội Đảng
37.500 ₫
-29%
Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Và Thị Trường Trong Điều Kiện Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa - Thực Trạng, Vấn Đề Và Định Hướng Chính Sách
Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Và Thị Trường Trong Điều Kiện Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa - Thực Trạng, Vấn Đề Và Định Hướng Chính Sách
Đã bán 15
173.400 ₫
-15%
Thời Hiệu, Thừa Kế Và Thực Tiễn Xét Xử (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ xung)
Thời Hiệu, Thừa Kế Và Thực Tiễn Xét Xử (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ xung)
Đã bán 9
195.000 ₫
-30%
Văn Hóa Với Sự Phát Triển Của Xã Hội Việt Nam
Văn Hóa Với Sự Phát Triển Của Xã Hội Việt Nam
Đã bán 27
45.500 ₫
-30%
Sách Mối Quan Hệ Giữa Tăng Trưởng Kinh Tế Với Phát Triển Văn Hóa, Thực Hiện Tiến Bộ Và Công Bằng Xã Hội Ở Việt Nam
Sách Mối Quan Hệ Giữa Tăng Trưởng Kinh Tế Với Phát Triển Văn Hóa, Thực Hiện Tiến Bộ Và Công Bằng Xã Hội Ở Việt Nam
Đã bán 1
113.000 ₫
Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015  Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung )
Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung )
Đã bán 12
375.000 ₫
-17%
Biến Đổi Về Xã Hội Và Văn Hóa Ở Các Làng Quê
Biến Đổi Về Xã Hội Và Văn Hóa Ở Các Làng Quê
Đã bán 2
68.000 ₫
Quan Điểm Vượt Thời Đại Trong Tư Tưởng “Trị Nước, An Dân” Của Lê Thánh Tông – Giá Trị Kế Thừa Cho Công Cuộc Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hiện Nay
Quan Điểm Vượt Thời Đại Trong Tư Tưởng “Trị Nước, An Dân” Của Lê Thánh Tông – Giá Trị Kế Thừa Cho Công Cuộc Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hiện Nay
Đã bán 4
48.450 ₫
-15%
Vì Một Nền Văn Hóa Dân Tộc, Hiện Đại (Mấy Vấn Đề Cấp Thiết Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Con Người Nước Ta Hiện Nay)
Vì Một Nền Văn Hóa Dân Tộc, Hiện Đại (Mấy Vấn Đề Cấp Thiết Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Con Người Nước Ta Hiện Nay)
Đã bán 4
112.500 ₫
-10%
Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử tái bản lần thứ năm, có sửa chữa, bổ sung
Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử tái bản lần thứ năm, có sửa chữa, bổ sung
Đã bán 10
220.000 ₫
Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã
Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã
68.000 ₫
Xây Dựng Lối Sống Văn Hóa Truyền Thống Và Hiện Đại Trong Gia Đình Ở Nông Thông Và Đô Thị
Xây Dựng Lối Sống Văn Hóa Truyền Thống Và Hiện Đại Trong Gia Đình Ở Nông Thông Và Đô Thị
Đã bán 1
92.400 ₫
-30%
Nhà Nước Kiến Tạo Phát Triển Với Đảng Chính Trị Và Các Tổ Chức Xã Hội (Nghiên Cứu Điển Hình Một Số Nước Đông Á Và Gợi Mở Cho Việt Nam)
Nhà Nước Kiến Tạo Phát Triển Với Đảng Chính Trị Và Các Tổ Chức Xã Hội (Nghiên Cứu Điển Hình Một Số Nước Đông Á Và Gợi Mở Cho Việt Nam)
Đã bán 1
45.900 ₫
-15%
Sách Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Hiện Đại - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Hiện Đại - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Đã bán 1
118.000 ₫
Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân
Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân
Đã bán 5
25.000 ₫
Combo Sách : Bàn Về Khế Ước Xã Hội + Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế
Combo Sách : Bàn Về Khế Ước Xã Hội + Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế
249.900 ₫
-30%
Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1(1930-1954) Quyển 1 (1930-1954) (Xuất bản lần thứ hai)
Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1(1930-1954) Quyển 1 (1930-1954) (Xuất bản lần thứ hai)
Đã bán 1
226.000 ₫
-15%
Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư Với Quản Trị Nhà Nước
Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư Với Quản Trị Nhà Nước
384.000 ₫
-20%
Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau Pháp điển hoá lần thứ ba (Sách chuyên khảo)
Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau Pháp điển hoá lần thứ ba (Sách chuyên khảo)
Đã bán 14
183.000 ₫
-22%
Tư Tưởng Hồ Chí Minh -  Để Đảng Ta Mãi Là Đạo Đức, Là Văn Minh
Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng Ta Mãi Là Đạo Đức, Là Văn Minh
Đã bán 3
104.300 ₫
-30%
Hỏi - Đáp Về Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh (Dùng Cho Đảng Viên Ở Cơ Sở, Đoàn Viên, Hội Viên Các Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội Và Tuyên Truyền Trong Nhân Dân)
Hỏi - Đáp Về Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh (Dùng Cho Đảng Viên Ở Cơ Sở, Đoàn Viên, Hội Viên Các Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội Và Tuyên Truyền Trong Nhân Dân)
16.000 ₫
Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp
Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp
Đã bán 2
51.000 ₫
-15%