FBT:

5 kết quả

FBT được thành lập vào năm 1952 bởi ông Kamol Chokephaibulkit và hiện nay là công ty thể thao hàng đầu của Thái Lan cung cấp hàng may mặc và thiết bị thể thao chất lượng với giá cả hợp lý. FBT sản xuất các loại thiết bị thể thao như bóng thể thao, vợt, giày dép, thiết bị phục vụ boxing và quần áo thể thao với chất lượng cao nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế.