Đăng Nhập / Đăng Ký
Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

Đã bán 1000+
62.000 ₫
Hạt Sen Sấy Hải Long (230g)

Hạt Sen Sấy Hải Long (230g)

Đã bán 253
206.000 ₫
Combo 2 Hộp Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g / Hộp)

Combo 2 Hộp Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g / Hộp)

Đã bán 92
124.000 ₫
Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 05A

Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 05A

Đã bán 48
705.000 ₫
Hạt Điều Nghệ Mật Ong Hải Long (250g)

Hạt Điều Nghệ Mật Ong Hải Long (250g)

Đã bán 7
192.000 ₫
Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Mứt Xoài Sấy Dẻo Hải Long (120g)

Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Mứt Xoài Sấy Dẻo Hải Long (120g)

Đã bán 6
293.000 ₫
Hộp quà tết cao cấp Hải Long 01

Hộp quà tết cao cấp Hải Long 01

Đã bán 48
549.000 ₫
Combo 3 Hộp Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g / Hộp)

Combo 3 Hộp Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g / Hộp)

Đã bán 110
186.000 ₫
Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 06

Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 06

Đã bán 323
469.000 ₫
Mứt Xoài Sấy Dẻo Hải Long (120g)

Mứt Xoài Sấy Dẻo Hải Long (120g)

Đã bán 233
87.000 ₫
Combo 4 Hộp Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g / Hộp)

Combo 4 Hộp Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g / Hộp)

Đã bán 39
248.000 ₫
Combo 5 Hộp Mãng Cầu Sấy Dẻo Hải Long (120g / Hộp)

Combo 5 Hộp Mãng Cầu Sấy Dẻo Hải Long (120g / Hộp)

Đã bán 2
435.000 ₫
Combo Mãng Cầu Sấy Dẻo Hải Long (120g) + Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

Combo Mãng Cầu Sấy Dẻo Hải Long (120g) + Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

Đã bán 24
149.000 ₫
Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 09A

Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 09A

Đã bán 6
487.000 ₫
Mứt Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 120g

Mứt Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 120g

Đã bán 11
68.000 ₫
Combo Mứt Xoài Sấy Dẻo Hải Long (120g) + Mãng Cầu Sấy Dẻo Hải Long (120g)

Combo Mứt Xoài Sấy Dẻo Hải Long (120g) + Mãng Cầu Sấy Dẻo Hải Long (120g)

Đã bán 13
174.000 ₫
Hộp Quà Hải Long 2: 2 Hộp Điều Lụa Hải Long (250g / Hộp)

Hộp Quà Hải Long 2: 2 Hộp Điều Lụa Hải Long (250g / Hộp)

Đã bán 32
252.000 ₫
Combo 2 Hộp Mãng Cầu Sấy Dẻo Hải Long (120g / Hộp)

Combo 2 Hộp Mãng Cầu Sấy Dẻo Hải Long (120g / Hộp)

Đã bán 3
174.000 ₫
Combo 5 Hộp Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g / Hộp)

Combo 5 Hộp Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g / Hộp)

Đã bán 88
310.000 ₫
Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g)

Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g)

Đã bán 1
424.000 ₫
Combo Đậu Nành Sấy Cỏ Ngọt Vị Cay Hải Long (230g) + Hạt Sen Sấy Hải Long (230g)

Combo Đậu Nành Sấy Cỏ Ngọt Vị Cay Hải Long (230g) + Hạt Sen Sấy Hải Long (230g)

266.000 ₫
D601 01 Tranh kính Hiện đại đẹp sang trọng ( được chọn mẫu)

D601 01 Tranh kính Hiện đại đẹp sang trọng ( được chọn mẫu)

380.000 ₫
Hộp Quà Tết Cao Cấp Hải Long 08A

Hộp Quà Tết Cao Cấp Hải Long 08A

Đã bán 23
575.000 ₫
Hộp Quà Tết  Thực Phẩm Hải Long 10A

Hộp Quà Tết Thực Phẩm Hải Long 10A

Đã bán 18
401.000 ₫
Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g)

Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g)

Đã bán 48
218.000 ₫
Đậu Nành Sấy Cỏ Ngọt Vị Cay Hải Long (230g)

Đậu Nành Sấy Cỏ Ngọt Vị Cay Hải Long (230g)

Đã bán 523
60.000 ₫
Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 07

Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 07

Đã bán 260
619.000 ₫
Combo Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g) + Mứt Xoài Sấy Dẻo Hải Long (120g)

Combo Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g) + Mứt Xoài Sấy Dẻo Hải Long (120g)

305.000 ₫
Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 09

Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 09

Đã bán 147
609.000 ₫
D601 01 Tranh kính Làng quê Việt Nam

D601 01 Tranh kính Làng quê Việt Nam

380.000 ₫
Combo Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

Combo Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

281.000 ₫
D1002 Tranh kính Thuận buồm xuôi gió ( được chọn mẫu)

D1002 Tranh kính Thuận buồm xuôi gió ( được chọn mẫu)

5.800.000 ₫
Combo 5 Hũ Đậu Nành Sấy Cỏ Ngọt Vị Cay Hải Long (230g / Hũ)

Combo 5 Hũ Đậu Nành Sấy Cỏ Ngọt Vị Cay Hải Long (230g / Hũ)

300.000 ₫
Combo Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Hải Long (250g /Hũ) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

Combo Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Hải Long (250g /Hũ) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

189.000 ₫
Combo 2 Hũ Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g / Hũ)

Combo 2 Hũ Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g / Hũ)

436.000 ₫
Combo 2 Hũ Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g / Hũ)

Combo 2 Hũ Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g / Hũ)

Đã bán 2
126.000 ₫
Combo 3 Hũ Hạt Sen Sấy Hải Long (230g / Hũ)

Combo 3 Hũ Hạt Sen Sấy Hải Long (230g / Hũ)

618.000 ₫
Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 08

Hộp Quà Tết Thực Phẩm Cao Cấp Hải Long 08

Đã bán 152
714.000 ₫
Combo Đậu Nành Sấy Cỏ Ngọt Vị Cay Hải Long (230g) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

Combo Đậu Nành Sấy Cỏ Ngọt Vị Cay Hải Long (230g) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

123.000 ₫
Combo Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g) + Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

Combo Sen Sấy Gừng Mật Ong Hải Long (230g) + Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

Đã bán 3
280.000 ₫
Combo Hạt Điều Nghệ Mật Ong Hải Long (250g) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

Combo Hạt Điều Nghệ Mật Ong Hải Long (250g) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

255.000 ₫
Combo Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Hải Long (250g) + Hạt Điều Rang Muối Tách Vỏ Lụa Hải Long (250g)

Combo Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Hải Long (250g) + Hạt Điều Rang Muối Tách Vỏ Lụa Hải Long (250g)

262.000 ₫
Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Hạt Điều Rang Muối Tách Vỏ Lụa Hải Long (250g)

Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Hạt Điều Rang Muối Tách Vỏ Lụa Hải Long (250g)

Đã bán 1
342.000 ₫
Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g)

Đã bán 3
269.000 ₫
Combo Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Hải Long (250g /Hũ) + Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

Combo Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Hải Long (250g /Hũ) + Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

188.000 ₫
Hạt Điều Rang Muối Tách Vỏ Lụa Hải Long (250g)

Hạt Điều Rang Muối Tách Vỏ Lụa Hải Long (250g)

Đã bán 81
136.000 ₫
Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Hạt Điều Nghệ Mật Ong Hải Long (250g)

Combo Hạt Sen Sấy Hải Long (230g) + Hạt Điều Nghệ Mật Ong Hải Long (250g)

398.000 ₫
Combo Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g) + Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

Combo Đậu Phộng Mè Cay Hải Long (250g) + Mứt Gừng Nướng Mật Ong Hải Long (120g)

125.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào