Đăng Nhập / Đăng Ký
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG
Đã bán 264
90.000 ₫
CÁ KÈO BIỂN RIM ME
CÁ KÈO BIỂN RIM ME
Đã bán 48
69.000 ₫
CÁ ĐÙ CHÁY TỎI
CÁ ĐÙ CHÁY TỎI
Đã bán 41
78.000 ₫
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
Đã bán 34
45.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G
Đã bán 2
82.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI TÂY- 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI TÂY- 300G
Đã bán 8
92.000 ₫
CÁ CHỈ XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ CHỈ XẺ TẨM NƯỚNG
Đã bán 14
58.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM TẨM BỘT XÙ- 180G
[Chỉ Giao HCM] TÔM TẨM BỘT XÙ- 180G
Đã bán 9
69.000 ₫
TÉP SẤY GIÒN
TÉP SẤY GIÒN
Đã bán 60
47.500 ₫
[Chỉ Giao HCM] LẨU THÁI TOMYUM-600G
[Chỉ Giao HCM] LẨU THÁI TOMYUM-600G
Đã bán 5
96.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G
Đã bán 6
90.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] HÁ CẢO TÔM THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] HÁ CẢO TÔM THỊT - 500G
Đã bán 8
105.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] GYOZA NHÂN THỊT - 200G
[Chỉ Giao HCM] GYOZA NHÂN THỊT - 200G
43.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] NGHÊU LỤA - 500G
[Chỉ Giao HCM] NGHÊU LỤA - 500G
Đã bán 10
91.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G
Đã bán 10
58.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G
Đã bán 3
119.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM- 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM- 500G
Đã bán 2
129.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G
Đã bán 6
115.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CHẢ GIÒ TÔM THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] CHẢ GIÒ TÔM THỊT - 500G
Đã bán 1
118.000 ₫
NẤM MÈO THÁI SỢI
NẤM MÈO THÁI SỢI
Đã bán 56
38.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT LÁT - 250G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT LÁT - 250G
Đã bán 4
131.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒNG CẮT LÁT CÒN DA - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒNG CẮT LÁT CÒN DA - 500G
Đã bán 6
142.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G
Đã bán 10
117.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NHỒI THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NHỒI THỊT - 500G
Đã bán 2
143.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG - 300G
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG - 300G
Đã bán 5
62.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG FILLET 5-8CM- 400G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG FILLET 5-8CM- 400G
Đã bán 3
117.000 ₫
CÁ TRÍCH XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ TRÍCH XẺ TẨM NƯỚNG
Đã bán 13
47.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G
Đã bán 5
89.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] RONG NHO MUỐI (RONG NHO TÁCH NƯỚC) - 100G
[Chỉ Giao HCM] RONG NHO MUỐI (RONG NHO TÁCH NƯỚC) - 100G
58.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ TRÍCH NGÂM GIẤM- 200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ TRÍCH NGÂM GIẤM- 200G
Đã bán 1
59.000 ₫
MỰC NƯỚNG CÁN DUỖI TẨM ỚT
MỰC NƯỚNG CÁN DUỖI TẨM ỚT
Đã bán 19
87.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ KHÔ - 150G
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ KHÔ - 150G
177.000 ₫
CÁ BỐNG TẨM NƯỚNG
CÁ BỐNG TẨM NƯỚNG
Đã bán 9
53.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G
Đã bán 5
105.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỐ CẮT KHÚC- 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỐ CẮT KHÚC- 500G
99.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ SABA NGUYÊN CON - 1KG
[Chỉ Giao HCM] CÁ SABA NGUYÊN CON - 1KG
Đã bán 10
99.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ CHIÊN PHỒNG - 100G
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ CHIÊN PHỒNG - 100G
110.000 ₫
CÁ ĐỔNG XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ ĐỔNG XẺ TẨM NƯỚNG
Đã bán 14
197.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXL - 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXL - 300G
548.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G
Đã bán 10
98.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM- 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM- 500G
Đã bán 1
169.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G
Đã bán 6
150.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 60-80- 1KG
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 60-80- 1KG
435.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G
Đã bán 3
93.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G
Đã bán 2
165.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 1KG
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 1KG
Đã bán 7
522.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ THU CẮT KHÚC - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ THU CẮT KHÚC - 500G
Đã bán 2
138.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐỔNG 1 NẮNG - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐỔNG 1 NẮNG - 500G
Đã bán 1
94.000 ₫