Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ Giao HCM] NGHÊU LỤA - 500G

[Chỉ Giao HCM] NGHÊU LỤA - 500G

Đã bán 14
93.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] GYOZA NHÂN THỊT - 200G

[Chỉ Giao HCM] GYOZA NHÂN THỊT - 200G

Đã bán 5
42.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] SÒ LÔNG TRỤNG - 500G

[Chỉ Giao HCM] SÒ LÔNG TRỤNG - 500G

Đã bán 3
59.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G

[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G

Đã bán 5
110.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI SẢ ỚT BBQ - 300G

[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI SẢ ỚT BBQ - 300G

Đã bán 10
41.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G

[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G

Đã bán 14
103.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G

[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G

Đã bán 8
92.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HÁ CẢO TÔM THỊT - 500G

[Chỉ Giao HCM] HÁ CẢO TÔM THỊT - 500G

Đã bán 9
103.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G

[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G

Đã bán 6
115.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] RONG NHO MUỐI (RONG NHO TÁCH NƯỚC) - 100G

[Chỉ Giao HCM] RONG NHO MUỐI (RONG NHO TÁCH NƯỚC) - 100G

Đã bán 2
58.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 60-80- 1KG

[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 60-80- 1KG

Đã bán 2
435.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ THU CẮT KHÚC - 500G

[Chỉ Giao HCM] CÁ THU CẮT KHÚC - 500G

Đã bán 3
138.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 15-20CM- 500G

[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 15-20CM- 500G

Đã bán 2
215.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM TẨM BỘT XÙ- 180G

[Chỉ Giao HCM] TÔM TẨM BỘT XÙ- 180G

Đã bán 22
71.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ CHIÊN PHỒNG - 100G

[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ CHIÊN PHỒNG - 100G

108.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] VÂY CÁ HỒI - 500G

[Chỉ Giao HCM] VÂY CÁ HỒI - 500G

79.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HẢI SẢN BÁT BỬU - 300G

[Chỉ Giao HCM] HẢI SẢN BÁT BỬU - 300G

47.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC NANG TRÁI THÔNG - 250G

[Chỉ Giao HCM] MỰC NANG TRÁI THÔNG - 250G

Đã bán 1
114.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G

[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G

Đã bán 3
91.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXL - 300G

[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXL - 300G

589.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM- 500G

[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM- 500G

Đã bán 3
129.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G

[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G

Đã bán 3
159.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG TRẮNG NGUYÊN CON 20-25CM - 1KG

[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG TRẮNG NGUYÊN CON 20-25CM - 1KG

300.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE S - 100G

[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE S - 100G

137.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XL - 100G

[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XL - 100G

179.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒNG CẮT LÁT CÒN DA - 500G

[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒNG CẮT LÁT CÒN DA - 500G

Đã bán 6
134.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG - 300G

[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG - 300G

Đã bán 5
75.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CHẢ GIÒ TÔM THỊT - 500G

[Chỉ Giao HCM] CHẢ GIÒ TÔM THỊT - 500G

Đã bán 1
125.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G

[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G

Đã bán 5
85.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 80-120- 1KG

[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 80-120- 1KG

Đã bán 2
322.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG TẨM ỚT - 300G

[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG TẨM ỚT - 300G

Đã bán 1
72.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXXL - 300G

[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXXL - 300G

623.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] LẨU THÁI TOMYUM-600G

[Chỉ Giao HCM] LẨU THÁI TOMYUM-600G

Đã bán 6
104.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC LÁ 1 NẮNG -1KG

[Chỉ Giao HCM] MỰC LÁ 1 NẮNG -1KG

788.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G

[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G

Đã bán 8
87.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G

[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G

Đã bán 16
61.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐỔNG XỐT HÀNH ỚT - 500G

[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐỔNG XỐT HÀNH ỚT - 500G

94.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 1KG

[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 1KG

Đã bán 8
522.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G

[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G

Đã bán 6
125.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT LÁT - 250G

[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT LÁT - 250G

Đã bán 4
138.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ TRÍCH NGÂM GIẤM- 200G

[Chỉ Giao HCM] CÁ TRÍCH NGÂM GIẤM- 200G

Đã bán 2
64.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G

[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G

Đã bán 15
125.000 ₫
Hải Nam Foods
Cá thu HN cắt khúc 500g - 97421

Cá thu HN cắt khúc 500g - 97421

Đã bán 1
116.900 ₫
GO! An Lạc
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM- 500G

[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM- 500G

Đã bán 2
172.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC TRỨNG - 500G

[Chỉ Giao HCM] MỰC TRỨNG - 500G

Đã bán 8
157.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG FILLET 5-8CM- 400G

[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG FILLET 5-8CM- 400G

Đã bán 3
122.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G

[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G

Đã bán 7
157.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỐ CẮT KHÚC- 500G

[Chỉ Giao HCM] CÁ HỐ CẮT KHÚC- 500G

107.000 ₫
Hải Nam Foods

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào