Đăng Nhập / Đăng Ký
Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8-GBK
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8-GBK
Đã bán 63
20.410.500 ₫
-9%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Hút Bụi Hitachi CV-BH18 (1800W) - Hàng chính hãng
Máy Hút Bụi Hitachi CV-BH18 (1800W) - Hàng chính hãng
Đã bán 6
2.399.000 ₫
Máy Hút Bụi Hitachi SU20V - Hàng Chính Hãng
Máy Hút Bụi Hitachi SU20V - Hàng Chính Hãng
Đã bán 948
3.550.000 ₫
Trả góp
Tủ lạnh Hitachi 406 lít R-FVX510PGV9(GBK)
Tủ lạnh Hitachi 406 lít R-FVX510PGV9(GBK)
Đã bán 3
13.179.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
Đã bán 136
25.379.800 ₫
-15%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X (GBK)   - Hàng chính hãng
TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X (GBK) - Hàng chính hãng
Đã bán 7
16.990.000 ₫
Trả góp
Quà tặng kèm
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B330PGV8-BBK (275L) - Hàng Chính Hãng
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B330PGV8-BBK (275L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 36
10.052.100 ₫
-20%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B330PGV8-BSL (275L) - Hàng chính hãng
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B330PGV8-BSL (275L) - Hàng chính hãng
Đã bán 6
10.368.100 ₫
-18%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H230PGV7-BBK (230L) - Hàng Chính Hãng
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H230PGV7-BBK (230L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 20
7.079.100 ₫
-14%
Trả góp
Chỉ giao Hà Nội
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK
Đã bán 3
33.970.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
Đã bán 53
29.351.000 ₫
-11%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FW650PGV8-GBK (509L) - Hàng Chính Hãng
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FW650PGV8-GBK (509L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 11
20.967.800 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hà Nội
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0-GMG - HÀNG CHÍNH HÃNG
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0-GMG - HÀNG CHÍNH HÃNG
Đã bán 11
34.350.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H350PGV7-BBK (290L) - Hàng chính hãng
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H350PGV7-BBK (290L) - Hàng chính hãng
Đã bán 10
8.459.400 ₫
-13%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B330PGV8-BBK (275L) - Hàng chính hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B330PGV8-BBK (275L) - Hàng chính hãng
Đã bán 3
9.679.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy hút bụi Hitachi CV-950F - Hàng chính hãng
Máy hút bụi Hitachi CV-950F - Hàng chính hãng
Đã bán 3
3.269.000 ₫
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0(GBK) Model 2020 -Hàng chính hãng (chỉ giao HCM)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0(GBK) Model 2020 -Hàng chính hãng (chỉ giao HCM)
Đã bán 4
14.109.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
Đã bán 23
28.627.900 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hà Nội
Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK - HÀNG CHÍNH HÃNG
Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK - HÀNG CHÍNH HÃNG
Đã bán 1
11.739.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít FVX510PGV9 GBK- HÀNG CHÍNH HÃNG
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít FVX510PGV9 GBK- HÀNG CHÍNH HÃNG
Đã bán 1
13.090.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B330PGV8-BSL (275L) - Hàng chính hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B330PGV8-BSL (275L) - Hàng chính hãng
Đã bán 1
9.790.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
Đã bán 3
24.740.000 ₫
Trả góp
Quà tặng kèm
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B505PGV6-GBK (415L) - Hàng Chính Hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-B505PGV6-GBK (415L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 5
16.680.900 ₫
-23%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2X MIR (HÀNG CHÍNH HÃNG)
Tủ Lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2X MIR (HÀNG CHÍNH HÃNG)
59.790.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh 3 cánh 405 Lít Hitachi R-FWB475PGV2 (GBW) - Nâu - Hàng Chính Hãng
Tủ lạnh 3 cánh 405 Lít Hitachi R-FWB475PGV2 (GBW) - Nâu - Hàng Chính Hãng
18.790.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-FWB490PGV9-GBK
Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-FWB490PGV9-GBK
21.390.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H350PGV7-BBK (290L) - Hàng Chính Hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H350PGV7-BBK (290L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 1
8.290.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
TỦ LẠNH HITACHI INVERTER R-FG560PGV8X (GBK) 450 LÍT- Hàng Chính Hãng
TỦ LẠNH HITACHI INVERTER R-FG560PGV8X (GBK) 450 LÍT- Hàng Chính Hãng
Đã bán 7
15.909.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh 6 cửa Hitachi Inverter 735 lít R-ZX740KV(X) - Hàng chính hãng (chỉ giao HCM)
Tủ lạnh 6 cửa Hitachi Inverter 735 lít R-ZX740KV(X) - Hàng chính hãng (chỉ giao HCM)
110.490.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FG510PGV8-GBK (406L) - Hàng Chính Hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FG510PGV8-GBK (406L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 12
13.489.900 ₫
-13%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9-GBK - HÀNG CHÍNH HÃNG
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9-GBK - HÀNG CHÍNH HÃNG
Đã bán 5
13.639.500 ₫
Chỉ giao một số khu vực
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FG690PGV7X-GBK (550L) - Hàng Chính Hãng
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FG690PGV7X-GBK (550L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 6
17.483.600 ₫
-23%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FW690PGV7-GBW (540L) - Hàng chính hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FW690PGV7-GBW (540L) - Hàng chính hãng
Đã bán 7
24.890.000 ₫
Trả góp
Quà tặng kèm
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ lạnh Hitachi Inverter R-H200PGV7(BBK) (203L) - Hàng Chính Hãng
Tủ lạnh Hitachi Inverter R-H200PGV7(BBK) (203L) - Hàng Chính Hãng
6.288.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Hút Bụi Hitachi SF20V(BRE) (2000W) - Đỏ - Hàng chính hãng
Máy Hút Bụi Hitachi SF20V(BRE) (2000W) - Đỏ - Hàng chính hãng
Đã bán 6
2.782.000 ₫
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2(GBK) - Hàng chính hãng
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2(GBK) - Hàng chính hãng
Đã bán 1
51.490.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FW690PGV7X-GBW (540L) - Hàng chính hãng
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FW690PGV7X-GBW (540L) - Hàng chính hãng
Đã bán 16
28.899.900 ₫
-12%
Trả góp
Chỉ giao Hà Nội
Máy Hút Bụi Hitachi CV-SE22V(BRE) (2200W) - Hàng chính hãng
Máy Hút Bụi Hitachi CV-SE22V(BRE) (2200W) - Hàng chính hãng
Đã bán 3
3.444.400 ₫
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN HITACHI RZ-KV180YS 1.8L - Hàng chính hãng
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN HITACHI RZ-KV180YS 1.8L - Hàng chính hãng
19.790.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FG560PGV7-GBK (450L) - Hàng Chính Hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FG560PGV7-GBK (450L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 1
14.891.400 ₫
-17%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FW690PGV7X-GBW (540L) - Hàng chính hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-FW690PGV7X-GBW (540L) - Hàng chính hãng
Đã bán 15
27.679.900 ₫
-16%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lọc Không Khí Hitachi EP-P50J (WH) - Hàng chính hãng
Máy Lọc Không Khí Hitachi EP-P50J (WH) - Hàng chính hãng
Đã bán 1
8.369.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H200PGV7-BSL (203L) - Hàng Chính Hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H200PGV7-BSL (203L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 2
6.255.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H310PGV7-BBK (260L) - Hàng Chính Hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H310PGV7-BBK (260L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 4
7.786.200 ₫
-11%
Trả góp
Chỉ giao Hà Nội
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H310PGV7-BSL (260L) - Hàng Chính Hãng
Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H310PGV7-BSL (260L) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 2
7.786.200 ₫
-11%
Trả góp
Chỉ giao Hà Nội
Máy Hút Bụi Hitachi CV-970Y/TG (2200W) - Hàng chính hãng
Máy Hút Bụi Hitachi CV-970Y/TG (2200W) - Hàng chính hãng
Đã bán 50
4.732.900 ₫
-4%
Trả góp
TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X GBK ( HÀNG CHÍNH HÃNG)
TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X GBK ( HÀNG CHÍNH HÃNG)
Đã bán 3
16.990.000 ₫
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Nồi Cơm Điện Tử Hitachi RZ-D18VFY(DRE) (1.8L) - Đỏ - Hàng chính hãng
Nồi Cơm Điện Tử Hitachi RZ-D18VFY(DRE) (1.8L) - Đỏ - Hàng chính hãng
Đã bán 2
2.960.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh