Đăng Nhập / Đăng Ký
Cam sành (1kg)
Cam sành (1kg)
Đã bán 1000+
32.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - Cam sành Tiền Giang - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Cam sành Tiền Giang - 1KG
Đã bán 1000+
38.000 ₫
-16%
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu Long An Trái - 2.5KG
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu Long An Trái - 2.5KG
Đã bán 1000+
45.000 ₫
-1%
[Chỉ Giao HCM] - TÁO TÚI NAM PHI (3KG/TÚI)
[Chỉ Giao HCM] - TÁO TÚI NAM PHI (3KG/TÚI)
Đã bán 1000+
209.000 ₫
-0%
[Chỉ Giao HCM] - Ổi Nữ Hoàng - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Ổi Nữ Hoàng - 1KG
Đã bán 1000+
30.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Ổi Lê - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Ổi Lê - 1KG
Đã bán 1000+
25.000 ₫
-4%
[Chỉ Giao HCM] - Dưa lưới nhà kính Trái - 1.3KG
[Chỉ Giao HCM] - Dưa lưới nhà kính Trái - 1.3KG
Đã bán 1000+
73.000 ₫
-30%
[Chỉ Giao HCM] Túi 5Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long - Loại Vắt Nước (7-8 quả/kg) - Foodmap
[Chỉ Giao HCM] Túi 5Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long - Loại Vắt Nước (7-8 quả/kg) - Foodmap
Đã bán 790
199.000 ₫
-20%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Chanh không hạt - 500Gr
[Chỉ Giao HCM] - Chanh không hạt - 500Gr
Đã bán 1000+
15.000 ₫
-32%
[Chỉ Giao HCM] - Bưởi da xanh 1 Trái - 1.5KG
[Chỉ Giao HCM] - Bưởi da xanh 1 Trái - 1.5KG
Đã bán 1000+
65.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - Nhãn Thái cành - 1kG
[Chỉ Giao HCM] - Nhãn Thái cành - 1kG
Đã bán 786
45.000 ₫
-25%
[Chỉ Giao HCM] Túi 1Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long - Loại Vắt Nước (7-8 quả/Kg) - Foodmap
[Chỉ Giao HCM] Túi 1Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long - Loại Vắt Nước (7-8 quả/Kg) - Foodmap
Đã bán 1000+
40.000 ₫
-20%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Chuối Laba Đà Lạt - 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Chuối Laba Đà Lạt - 1kg
Đã bán 787
39.000 ₫
-35%
[Chỉ Giao HCM] - Nho Xanh Mỹ
[Chỉ Giao HCM] - Nho Xanh Mỹ
Đã bán 634
325.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Táo Koru - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Táo Koru - 1KG
Đã bán 698
62.000 ₫
-35%
THƠM / DỨA - 1 TRÁI ( 500G~600G)
THƠM / DỨA - 1 TRÁI ( 500G~600G)
Đã bán 1000+
15.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Thanh long ruột đỏ (1kg)
Thanh long ruột đỏ (1kg)
Đã bán 1000+
29.000 ₫
-28%
[Chỉ Giao HCM] - Thơm nguyên trái - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Thơm nguyên trái - 1KG
Đã bán 687
23.000 ₫
-28%
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu không hạt Trái - 3.5KG
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu không hạt Trái - 3.5KG
Đã bán 426
79.000 ₫
-21%
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu Long An 1 Trái - 3.5KG
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu Long An 1 Trái - 3.5KG
Đã bán 382
63.000 ₫
-1%
[Chỉ Giao HCM] - Dâu Mỹ Montery - Hộp 500GR
[Chỉ Giao HCM] - Dâu Mỹ Montery - Hộp 500GR
Đã bán 322
144.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - Quýt Úc Murcott - 500Gr
[Chỉ Giao HCM] - Quýt Úc Murcott - 500Gr
Đã bán 643
55.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - Lê Hàn Quốc - 400Gr
[Chỉ Giao HCM] - Lê Hàn Quốc - 400Gr
Đã bán 415
35.000 ₫
-21%
[Chỉ Giao HCM] Cherry Canada - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cherry Canada - 1kg
Đã bán 236
399.000 ₫
-0%
Nho đen không hạt - 500gr
Nho đen không hạt - 500gr
Đã bán 410
107.000 ₫
Táo Fuji Nam Phi mini
Táo Fuji Nam Phi mini
Đã bán 165
89.000 ₫
-11%
Nho đen không hạt - 1kg
Nho đen không hạt - 1kg
Đã bán 245
235.000 ₫
-11%
[Chỉ Giao HCM] - Táo Rockit Ống
[Chỉ Giao HCM] - Táo Rockit Ống
Đã bán 419
135.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Kiwi vàng -  Hộp 4 trái
[Chỉ Giao HCM] - Kiwi vàng - Hộp 4 trái
Đã bán 233
124.000 ₫
-41%
Xoài Tứ Quý - 1 kg
Xoài Tứ Quý - 1 kg
Đã bán 423
35.000 ₫
-5%
Táo Envy Size 90 - 1kg 5 trái. Ngon, giòn, ngọt
Táo Envy Size 90 - 1kg 5 trái. Ngon, giòn, ngọt
Đã bán 206
209.000 ₫
-48%
Táo envy - 1kg
Táo envy - 1kg
Đã bán 205
159.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - KIWI NEW ZEALAND ( 1KG)
[Chỉ Giao HCM] - KIWI NEW ZEALAND ( 1KG)
Đã bán 188
239.000 ₫
-8%
Quýt 2PH
Quýt 2PH
Đã bán 236
119.000 ₫
-21%
Quýt Úc mọng nước ngon ngọt
Quýt Úc mọng nước ngon ngọt
Đã bán 164
189.000 ₫
-24%
[Chỉ Giao HCM] - Lê Nam Phi - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Lê Nam Phi - 1KG
Đã bán 163
85.000 ₫
-36%
[Chỉ giao HN] - Mận An Phước - quả Roi - 1 kg
[Chỉ giao HN] - Mận An Phước - quả Roi - 1 kg
Đã bán 144
75.000 ₫
-3%
Chỉ giao Hà Nội
Nho Đen Mooi
Nho Đen Mooi
Đã bán 108
220.000 ₫
[ Chỉ giao HCM] Túi 1Kg Cam Kiến Vàng Vĩnh Long Mọng Nước - Canh Tác An Toàn - Foodmap
[ Chỉ giao HCM] Túi 1Kg Cam Kiến Vàng Vĩnh Long Mọng Nước - Canh Tác An Toàn - Foodmap
Đã bán 278
65.000 ₫
-13%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] Táo Queen New Zealand - 1Kg
[Chỉ Giao HCM] Táo Queen New Zealand - 1Kg
Đã bán 210
85.000 ₫
-53%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Dưa Lưới (1,7-2kg/1 quả) - Trái cây tươi ngon
Dưa Lưới (1,7-2kg/1 quả) - Trái cây tươi ngon
Đã bán 134
70.000 ₫
-52%
[Chỉ Giao HCM] - Táo xanh nhập khẩu - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Táo xanh nhập khẩu - 1KG
Đã bán 191
99.000 ₫
-31%
[Chỉ Giao HCM] Combo 5kg Cam Sành
[Chỉ Giao HCM] Combo 5kg Cam Sành
Đã bán 143
160.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Táo Túi Fuji Nam Phi 2,8-3kg
[Chỉ Giao HCM] Táo Túi Fuji Nam Phi 2,8-3kg
Đã bán 120
209.000 ₫
-30%
[Chỉ Giao HCM] Túi 4Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long Mọng Nước - Canh Tác Thiên Địch An Toàn -  Foodmap
[Chỉ Giao HCM] Túi 4Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long Mọng Nước - Canh Tác Thiên Địch An Toàn - Foodmap
Đã bán 91
259.000 ₫
-13%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Chanh vàng Unifruit - 500Gr
[Chỉ Giao HCM] - Chanh vàng Unifruit - 500Gr
Đã bán 148
45.000 ₫
-23%
[Chỉ giao HN] - Cam sành - 1 kg
[Chỉ giao HN] - Cam sành - 1 kg
Đã bán 204
55.000 ₫
-29%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] - NHO XANH KHÔNG HẠT 500G
[Chỉ Giao HCM] - NHO XANH KHÔNG HẠT 500G
Đã bán 150
172.000 ₫
-34%