Sách kỹ năng làm việc bán chạy

Tôi Tài Giỏi - Bạn Cũng Thế (Tái Bản 2019 )

Adam Khoo

(490 nhận xét)

75.298đ 118.000đ -36%

Người Nam Châm (Tái Bản 2019)

Jack Canfield & DD.Watkins

(99 nhận xét)

42.250đ 65.000đ -35%

Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ ( Tái Bản )

Trác Nhã

(473 nhận xét)

75.889đ 110.000đ -31%

Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả (Tái Bản 2015)

Donna M. Genett, Ph.D

(207 nhận xét)

27.181đ 48.000đ -43%

Quản lý theo kiểu" giao khoán" là phong cách phổ biến nhất hiện nay. Xem chi tiết

Kỹ Năng Bán Hàng Tuyệt Đỉnh

(100 nhận xét)

70.214đ 109.000đ -36%

Tuần Làm Việc 4 Giờ (Tái Bản)

Timothy Ferriss

(80 nhận xét)

57.850đ 89.000đ -35%

Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ (Bìa Cứng)

Trác Nhã

(240 nhận xét)

76.480đ 125.000đ -39%

52 Thay Đổi Câu Hỏi Thay Đổi Cuộc Đời

Tony Beshara

(27 nhận xét)

44.889đ 60.000đ -25%

Nhà Đầu Tư Thông Minh (Tái Bản)

Benjamin Graham

(135 nhận xét)

131.139đ 175.000đ -25%

Quản Lý Nghiệp (Tái Bản)

Geshe Michael Roach

(59 nhận xét)

29.300đ 49.000đ -40%

Nhà Đầu Tư Thông Minh (Tái Bản 2020)

Benjamin Graham

(1 nhận xét)

159.200đ 199.000đ -20%

Câu Hỏi Là Câu Trả Lời (Tái Bản 2019)

Allan Pease

(29 nhận xét)

36.400đ 56.000đ -35%

Dấn Thân (Tái Bản)

Sherryl Sandberg

(64 nhận xét)

47.452đ 112.000đ -58%

Bản Đồ Tư Duy Trong Giải Quyết Vấn Đề (Tái Bản 2018)

Alpha Books biên soạn

(49 nhận xét)

44.850đ 69.000đ -35%

Nghệ Thuật Bán Hàng Bậc Cao (Tái Bản 2019)

Zig Zig Lar

(23 nhận xét)

134.400đ 168.000đ -20%

Nghệ Thuật Bán Hàng Của Người Hướng Nội

Matthew Pollard

(17 nhận xét)

71.400đ 119.000đ -40%

Người Dám Cho Đi

Bob Burg

(68 nhận xét)

28.049đ 55.000đ -49%

Đọc Vị Bất Kỳ Ai - Áp Dụng Trong Doanh Nghiệp

TS. David J. Lieberman

(37 nhận xét)

57.850đ 89.000đ -35%

Nghệ Thuật PR Bản Thân (Tái Bản 2018)

Austin Kleon

(28 nhận xét)

64.350đ 99.000đ -35%