icon-search
header_header_account_imgTài khoản
KV.png
LDP-02.png
LDP-03.png

* Kích hoạt thẻ chỉ dành cho khách hàng đã được duyệt thẻ: Khách hàng cần đăng nhập chính xác vào tài khoản Tiki đã được dùng để đăng ký thẻ Sacombank Tiki Platinum ban đầu