Sách tiếng Anh, sách ngoại văn, sách nhập khẩu trực tiếp từ nhà xuất bản nước ngoài tại Tiki giá rẻ đến hơn 50%.

Books at Tiki.vn are 100% authentic and usually sold at cheaper prices, including literature, economics, self-help, etc.