Nội dung chương trình

- Thời gian: từ 01/02 - 29/02. Chương trình có thể kết thúc sớm khi số lượng quà tặng dành cho chương trình đã hết.
- Nhập mã TIKIHUGGIES1, TIKIHUGGIES2, TIKIHUGGIES3, TIKIHUGGIES4 tương ứng với từng loại sản phẩm để được hưởng ưu đãi mua 01 tặng 01.
- Mỗi đơn hàng chỉ cho phép đặt tối đa 01 sản phẩm tã Huggies Ultra Pants khuyến mãi trong danh sách trên (nhưng vẫn có thể đặt kèm với các sản phẩm khác). Mỗi Khách hàng được phép mua tối đa 03 đơn hàng có sản phẩm tã khuyến mãi.
- Không áp dụng kèm với các chương trình ưu đãi khác.
- Chương trình hướng đến phục vụ các khách hàng lẻ, Tiki.vn xin từ chối các khách hàng mua với số lượng nhiều hoặc có nhu cầu mua đi bán lại.
- Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng thanh toán bằng thẻ.